Pages

 

Monday, December 2, 2013

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လင္းေရာင္ျခည္္ကို ေငြနဲ႔စက္၍ မ၀ယ္ေစခ်င္

0 comments
 
နိုင္ငံလံုးကြ်တ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ျပီးသည္ႏွင့္ နိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု လည္းေကာင္း ၊ နိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟုလည္းေကာင္း ႏွစ္ဘက္ မူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ နိင္ငံ ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတိုင္သို႔ သြားေနသည္ကို ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။ယင္းသို႔ သြားရာတြင္ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္လိုသည္ဟု ထင္ျမင္ပါသည္။

 ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာသည္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္ေသာ Semi-Government ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ နိုင္ငံတကာအလႈေငြမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရသည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ရရွိႏွင့္သံုးစြဲေငြစာရင္းမ်ား ကို ျပည္သူမ်ား ရွင္းလင္းစြာ သိရွိနိုင္ေစရန္ “ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ” ရွိရွိ ခ်ျပရန္လိုအပ္သည္။ယခုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုရျခင္းမွာ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး   စင္တာ ၏ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈမ်ား ၊ ေဒါက္တာတစ္ဦးမွ လခေငြ ေဒၚလာတစ္ေသာင္းေတာင္းဆိုမႈ သတင္းမ်ား ၊ တိုင္းရင္း     သား လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲမ်ားအား ကားပါမစ္မ်ား ခ်ေပးမႈျဖင့္ စည္းရံုးဆြဲေဆာင္ျခင္း စသည့္ သတင္းမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔ေနေသာ   ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္ ။ ယခုေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္သည္ သမိုင္းတြင္မည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ထိုသို႔ သမိုင္း  တြင္မည့္ကိစၥတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသူတို႔သည္ မ်က္ေတာင္ေမႊးတစ္ဆံုးသာ ၾကည့္ျပီး ကိုယ္က်ိဳးရွာ စီးပြါးေရးေရာစပ္ကာ     သမိုင္းတရားခံ အျဖစ္ခံမည္လား ၊ မိမိတို႔ သားသမီးေျမးျမစ္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္ၾကီးမ်ား၏ မ်ိဳးဆက္မ်ားဟု ဂုဏ္ယူေစခ်င္သလား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲစားၾကီးတို႔ရဲ ႔ မ်ိဳးဆက္ဟု ကဲ့ရဲ ႔ခံမည္လား  ၾကိဳက္ရာေရႊးခ်ယ္နိုင္ပါသည္ ။ 
 
 ကားပါမစ္မ်ားထုတ္ေပးခဲ့သည္ ဆိုသည္မွာလည္း ေဆြးေႏြးပြဲကာလ ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ ေဆာက္ဆဲကာလတြင္    ျပည္တြင္းရွိ ေနရာေဒသမ်ားအား နိုင္ငံေတာ္ဥပေဒႏွင့္အညီ လိုင္စင္ရွိကားမ်ားျဖင့္ အလြယ္တ ကူေမာင္းႏွင္သြားလာနိုင္   ေစေရးအတြက္ျဖစ္ျပီး လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔တို႔၏ လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္မ်ားအား လိုင္စင္ရရွိေစေရးအတြက္ျဖစ္ပါသည္။ထိုသို႔    ရည္ရႊယ္ခ်က္ျဖင့္ ခ်ေပးလိုက္သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ျမန္မာနိင္ငံကားေလာကတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါမစ္မ်ားျဖင့္ တန္ဖုိးၾကီး  ကားမ်ား တင္သြင္းမႈမ်ား မ်ားျပားလားၿပီး လိုင္စင္မရရွိေသးခင္ လက္ေျပာင္းလက္လႊဲေရာင္းခ်ရာမွ ျပႆနာမ်ိဳးစံုတတ္   ေနပါသည္။ ထိုသို႔ မလိမ့္တပတ္ နည္းျဖင့္ တင္သြင္းမႈမ်ား ၊ ပါမစ္လက္ေျပာင္းမႈမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔တာ၀န္ရွိသူ   တစ္ဦး၏ ေထာက္ခံစာမ်ားျဖင့္ လုပ္စားေနသည္မွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲစားဟု သမုတ္ခံရျခင္းမွာ မလြန္ဟု ဆိုနိုင္သည္။

 အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) မွ ဦးပီတာလင္းပင္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန္ေရာက္ရွိလာေသာ  အခါတြင္လည္း မိမိအိမ္နဲ႔ၿခံကိုေရာင္းျပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳေနသည္ဟု ေျပာဆိုတတ္ေသာ ဦးေအာင္မင္းႏွင့္   ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ေပါင္းျပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ရလို႔ သူလည္း လူမြဲစာရင္း၀င္ေတာ့မယ္လို႔ ဦးေအာင္မင္းေျပာတတ္ေသာ ဦးလွေမာင္ေရႊ တို႔ႏွစ္ဦးကလည္း ဦးပီတာလင္းပင္ကို “ အင္လ်ားကန္ေစာင္းမွာ ေနအိမ္လည္းေပးမယ္ ၊အခုစီးလာတဲ့ ကား၃စီးထဲက ၾကိဳက္ရာယူသြား ။ သံုးစရာမရွိရင္ သိန္းတစ္ေထာင္ေပးမယ္ ။ဖုန္းလည္းေပးမယ္ ”  လို႔ေျပာဆိုခဲ့တာေတြ   က မည္သည့္သေဘာမ်ားပါလဲ ။ယင္းသို႔ ေပးအပ္မည္ဆိုသည္မွာလည္း ဦးေအာင္မင္း၊ဦးလွေမာင္ေရႊ တို႔ ပိုင္ဆိုင္ထား  သည္မ်ားကို ေပးသည္လား ၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာထဲက ေပးသည္လား ဆိုသည္မွာ သံသယပြါးစရာျဖစ္ပါသည္ ။မည္သည့္ပိုင္  ဆိုင္မႈပင္ ျဖစ္ပါေစ ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၊ အမ်ိဳးသားသင့္ျမတ္ေရး အတြက္ ဆြဲေဆာင္စည္းရံုးမႈဆိုသည္မွာ နိုင္ငံေရး စကား၀ိုင္းမဟုတ္ဘဲ၊ေတြ႔ဆံုညွိႏႈိင္းအေျဖရွာျခင္းမဟုတ္ဘဲ အဘယ့္ေၾကာင့္ ပစၥည္းဥစၥာျဖင့္ ဗန္းျပစည္းရံုးေသာ နည္း ဗ်ဴဟာ ျဖစ္ေနပါသလဲဟု အေမးရွိလာပါသည္။အကယ္၍ ထိုသို႔ ေပးကမ္းျခင္းျဖင့္ စည္းရံုးနည္း  ေအာင္ျမင္သည္ဟု ဆိုပါက ေနာက္ေနာင္တြင္ ထို႔ထက္မကေသာ ေပးကမ္းမႈမ်ိဳး (သို႔မဟုတ္) ထို႔ပမာဏနည္းတူ ရေပါက္ရလမ္းမ်ား ဖန္တီး ေပးထားမည္၊ နိုင္ငံေရးေလာက ဂယက္မရိုက္ရင္ျပီးေရာ ဟူေသာ သေဘာမ်ိဳးပင္လား ဟု ေတြးေတာမိပါသည္။

 ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ဆိုသူမ်ားအား ဤကဲ့သို႔ စီးပြါးေရးနည္းနွင့္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္ကမ္းမႈ အစစ္အမွန္မဟုတ္ပါ ။ မိမိသည္လည္း တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား အထူး သျဖင့္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလက္တံ ထိေရာက္စြာ မစိုးမိုးနိုင္ေသာ ေခါင္းပါးေဒသမ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ဖူးပါ  သည္။ယင္းအေျခအေနတြင္ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားဆိုသူမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားတစ္ရပ္လံုးကို ကိုယ္စားမျပဳျခင္း  မ်ားေတြ႔ရပါသည္။လက္နက္ကို အားကိုး၍ တပ္ဖြဲ႔စီးပြါးေရးေတာင့္တင္းရန္ျပဳလုပ္ေနျခင္းမ်ားသာ ရွိသည္။မိမိတုိ႔ ေငြတိုက္မ်ားအား ယခုတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ဆိုသူတို႔ လာေရာက္ ေဖာက္ထြင္းယူငင္ျခင္းမျပဳနိုင္ရန္ နီးစပ္ရာ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ျပည္သူ႔စစ္မ်ား စသည္တို႔ကို လံုျခံဳေရး အကူအညီေတာင္း၍ ညဘက္တြင္ပင္  ၾကက္အိပ္ၾကက္နိုး ျဖင့္ ရင္တမမနွင့္ ကုန္လြန္ခဲ့ရေသာ ႏွစ္မ်ားက အသိျဖစ္ပါသည္။အခ်ိဳ႔ေဒသခံမ်ားဆိုလွ်င္ အစိုုးရခ် မွတ္ေပးေသာ ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈနည္းပါးသည့္အျပင္ ၀ယ္လက္မရွိသည္ က တစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ရွည္စြာလုပ္ကိုင္လာေသာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးကဲ့သို႔ ၀င္ေငြမေကာင္းသည္က တစ္ေၾကာင္း ၊ အဓမၼ ေစခိုင္းခံရမႈႏွင့္ မက္ေလာက္စရာ ပမာဏျဖင့္ ဘိန္းတစ္ရာသီအတြက္ ယင္းလက္နက္ကိုင္မ်ားမွ ၾကိဳတင္ေငြေပး၍ စိုက္ခိုင္းသည္တို႔က တစ္ေၾကာင္း စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစံုျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသား တို႔သည္ အေမွာင္ထုတြင္းမွ ရုန္းမထြက္နုိင္ ၾကေသးပါ။ရွမ္းျပည္နယ္တြင္လည္း လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္သူတို႔၏ အဓမၼ ေစခိုင္းမႈႏွင့္ လူသစ္စုေဆာင္းခံရမႈ မ်ားလည္း ရွိေနပါသည္ ။စာေရးသူ အလုပ္မွ အနားမယူခင္ကာလမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ရေသာ ကာလမ်ားျဖစ္သည္။ယခုကဲ့သို႔ ရွမ္းနွစ္သစ္ကူးကာလနီးကပ္လာျပီဆိုလွ်င္ တစ္ဖက္နိုင္ငံ လြယ္တိုင္းလွ်ံတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲသို႔ တတ္ေရာက္ရန္ဟုူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ လူငယ္မ်ားကို ေခၚယူျပီး လြယ္တိုင္းလွ်ံ တြင္ စစ္သင္တန္းေပးကာ အခ်ိဳ႔ကို ျပန္လည္ေစလႊတ္ျခင္း ၊အခ်ိဳ႔ကို တပ္သားသစ္ ေခၚယူထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္ ။စာေရးသူရံုးတြင္ လုပ္အားေပးလုပ္ဖူးသူ အိုက္အင္ သည္လည္း ယခုအခါ ထိုနည္းျဖင့္ တပ္သားသစ္ ျဖစ္သြား ဖူးေလသည္ ။

 ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ စီးပြါးေရးဆြဲ ေဆာင္ျခင္းမ်ား   ႏွင့္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း တစ္ဖက္လွည့္ျဖင့္ ပါမစ္ေရာင္းျခင္း စာရင္းအတိအက်မရွိေသာ အလႈေငြမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ စိတ္ၾကိဳက္ လခယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မေနသင့္ေတာ့ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲစား ဟူေသာ စကားလံုးသည္ တိုင္းျပည္၏ သစၥာေဖာက္ ဟု မေျပာရံုသာရွိပါေတာ့သည္ ။အကယ္၍သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ျမတ္နိုးသည္ဟုဆိုလွ်င္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ နိုင္ငံေရးခံယူခ်က္အား စားပြဲ၀ိုင္းတြင္ အေျဖရွာျပီး ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရယူျပီး ယခုယင္းအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ကုန္က်ေနေသာ ေငြေၾကးမ်ားအား ယင္းလက္နက္ကိုင္မ်ားၾကီးစိုးရာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား ၏ ဖြံျဖိဳးေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရႊက္ေပးနိုင္မည္ဆိုပါက   အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရာင္ျခည္   သည္ ထိုေဒသမ်ားတြင္ အမွန္တကယ္ ေတာက္ပေနပါလိမ့္မည္ ။

ၾကည္လင္း( ထေနာင္းေျမ )
Read more...

မီလ်ံနာ ဦးစိုးသိန္း ႏွင့္ ေစာင့္ေလမ်ိဳးႏြယ္

1 comments
 
ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလက Myanmar Peace Centre မွာ သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက  “စာေပလြတ္လပ္ခြင့္က မွန္မွန္ကန္ကန္ရွိရမွာေပါ့ဗ်ာ။ မွန္ကန္တဲ့သတင္းပဲေပးရမွာေပါ့။ ခုေတာ့ ဒီလုိမဟုတ္ဘဲ မမွန္ကန္တဲ့သတင္းဆိုေတာ့ ဒါဟာ လူ႔အခြင့္အေရးကိုခ်ဳိးေဖာက္တာပဲ” လို႔ မီဒီယာေတြကို တိုက္ခိုက္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တကယ္လို႔ Eleven ဂ်ာနယ္က ေဖာ္ျပတဲ့အတုိင္းမွန္ရင္ သက္ေသ အေထာက္အထားနဲ႔ေဖာ္ျပၿပီး စစ္ေဆးေထာင္ခ်ပါလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဦးစိုးသိန္းရဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြဟာ မသိတဲ့ သူေတြအတြက္ အထင္ႀကီးစရာျဖစ္ေပမယ့္ အတြင္းသိေတြအတြက္ေတာ့ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းလြန္းပါတယ္။

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခ်မ္းသာဆံုး စာရင္းဝင္ မီလ်ံနာတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဦးစိုးသိန္းရဲ႕ ပိုင္ဆုိင္မႈကို ဘယ္သူမွ မသိၾကပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဦးစိုးသိန္းဟာ သူ႕ရဲ႕ပိုင္ဆုိင္မႈ စည္းစိမ္အားလံုးကို ျပည္တြင္းမွာ ဘာမွမထားပါဘူး။ စည္းစိမ္တင္မကပါဘူး။ သား/သမီးေတြနဲ႔ ဇနီးေတြအားလံုးဟာ ႏိုင္ငံျခားမွာေန ၾကပါတယ္။ ဦးစိုးသိန္းရဲ႕  သားျဖစ္သူ ဦးေအးခ်မ္း ဟာ စကၤာပူႏုိင္ငံမွာ ေနပါတယ္။ ဦးေအးခ်မ္းဟာ စကၤာပူႏုိင္ငံသူကို လက္ထပ္ထားၿပီး Singapore မွာ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရကာ Singapore ႏိုင္ငံသားျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ဦးစိုးသိန္းရဲ႕သမီး ေဒၚသီတာေအးဟာ လက္ရွိအေမရိကန္မွာ ေနထုိင္ၿပီး ၎ရဲ႕ ခင္ပြန္းက အေမရိကန္နုိင္ငံသား ခံယူထားသူ ျပင္သစ္လူမ်ိဳး တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဦးစိုးသိန္းသမီး ေနာက္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေဒၚရည္မြန္ေအးလည္း အတူတူပါပဲ။ ေဒၚရည္မြန္ေအး ခင္ပြန္းက ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ၿပီး ယခုလင္မယားႏွစ္ေယာက္စလံုး အဂၤလန္မွာ ေနပါတယ္။ သမီးႏွစ္ေယာက္လံုးကလည္း ခင္ပြန္းျဖစ္သူတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ ဦးစိုးသိန္းရဲ႕ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္ေအးၾကင္ ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာအေနနည္းၿပီး သား/သမီးေတြရွိရာ ႏိုင္ငံျခား မွာပဲ ေနထိုင္ေလ့ရွိပါတယ္။ မိသားစုမ်ားသာမက ဦးစိုးသိန္း ကိုယ္တုိင္ကလည္း ၂၀၁၅ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္း အလဲျဖစ္လို႔ အေျခအေနမေကာင္းပါက ျပည္ပသို႔အၿပီးထြက္ခြာဖို႔ စီစဥ္ထားပါလိမ့္မယ္။

MPC မွာ ဦးစိုးသိန္းေျပာခဲ့သလိုပဲ ဦးစိုးသိန္းဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႔ ျပည္တြင္းဘဏ္မွာေရာ၊ ျပည္ပဘဏ္ ေတြမွာေရာ အပ္ထားတဲ့ေငြမရွိဘူးဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဦးစိုးသိန္းဟာ သူ႔ရဲ႕ပိုင္ဆုိင္မႈ အားလံုးကို ဇနီး၊ သားနဲ႔သမီးေတြရဲ႕ နာမည္ေပါင္းစံုနဲ႔ အပ္ႏွံထားတာေၾကာင့္ပါ။ ဦးစိုးသိန္းရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာ သူတို႔မိသားစုကလြဲၿပီး ဘယ္သူမွ မတြက္ခ်က္ႏိုင္ပါဘူး။ ဦးစိုးသိန္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ျဖစ္ၿပီး သမၼတရံုး  ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားထဲမွာ ဘက္ဂ်က္အမ်ားဆံုးသံုးစြဲတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန ျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး လုပ္စဥ္ကလည္း ႏိုင္ငံပိုင္စက္ရံုမ်ားႏွင့္ ေျမေနရာမ်ားကို စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မရွိဘဲ ငွားရမ္းခဲ့တာေၾကာင့္ ငွားခအခ်ဳိ႕မွာ ရသင့္သည္ထက္ ငါးဆနီးပါး ေလ်ာ့နည္းရရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ မ်ားစြာနစ္နာဆံုး႐ံႈး ခဲ့ရပါတယ္။ ၂၃၇ ဧကေက်ာ္ တညင္းကုန္းအုတ္စက္႐ံုကို Mother Industrial ကုမၸဏီသို႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္သန္း ၂၂၀ ၀န္းက်င္တည္းျဖင့္ ဦးစိုးသိန္းက စာခ်ဳပ္ငွားရမ္းခဲ့ပါတယ္။ ဦးစိုးသိန္းေနာက္ပိုင္း တာ၀န္ယူခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားလက္ထက္မွာ Mother Industrial ကုမၸဏီႏွင့္ ဧက ၉၀ ေက်ာ္တည္းကိုပင္ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ က်ပ္သန္း ၃၂၀ ၀န္းက်ခင္အထိ ေစ်းသတ္မွတ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ေစ်းအရ ယခင္၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း လက္ထက္ကထက္ ေလးဆေက်ာ္အထိ ပိုမိုျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ ဦးစိုးသိန္းဟာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ ရမယ့္စီမံကိန္းေတြကို တင္ဒါမေခၚပဲ နီးစပ္သူေတြဆီမွ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာလာဘ္ယူၿပီး အလြန္နည္းတဲ့ ေစ်းႏႈန္းေတြနဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။ ရသမွ် လဘ္လာဘေငြအားလံုးကိုေတာ့ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြမွာ မိသားစု နာမည္ေတြနဲ႔ အပ္ႏွံခဲ့ပါတယ္။ စက္မွဳ(၂)၀န္ႀကီးျဖစ္စဥ္မွာလည္း  တရုတ္ျပည္မွ ကားမ်ားကို စက္မွဳ(၂)မွ ထုတ္၍ ေရာင္းသည္ဟုေျပာၿပီး စက္မွဳ(၂)တံဆိပ္တပ္ၿပီး ေရာင္းခ်တဲ့ WAGON ကား အစီး(၅၀၀၀)ေက်ာ္ကို တင္သြင္းေပးတဲ့ ကုမၸဏီမ်ားမွ တစ္စီးလွ်င္ ေဒၚလာ(၃၀၀၀) သူ႔အတြက္ ေပးရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက စက္မွဳဇုန္ကားထုတ္လုပ္ခြင့္ လိုင္စင္ခ်ေပးလွ်င္ တစ္စီးကိုက်ပ္ဆယ္သိန္းေတာင္းပါတယ္။ စုစုေပါင္းအစီးေရ (၃၀၀၀)ေက်ာ္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးၿပီး တရားမ၀င္တင္္သြင္းလာတဲ့ကားေတြကို စက္မွဳဇုန္လိုင္စင္ရေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိ ဦးစိုးသိန္းဟာ သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသာမက ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယသမၼတမ်ားထက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုမိုရရွိေနၿပီး သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အဓိကလက္ရံုးအႀကံေပးတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္၊ ဝံႆာ နုစိတ္မရွိတဲ့ အမ်ိဳးမေစာင့္သူ ဦးစိုးသိန္း ဟာ လက္ရွိရာထူးနဲ႔ မထိုက္တန္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ အနီးကပ္ ဆံုးေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးပါတဲ့ေနရာမွာေနတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးစိုးသိန္းရဲ႕ဇနီးေဒၚခင္ေအးၾကင္ ဟာ တရုတ္ျပည္ဖြား ဧည့္ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ခဲ့သူ ဦးဘီလားရဲ႕သမီး ျဖစ္ပါတယ္။  ကိုယ္တုိင္က အမ်ိဳးမေစာင့္ခဲ့တာေၾကာင့္ သားသမီးေတြအားလံုးက ႏိုင္ငံျခားသူ/ ႏိုင္ငံျခားသားေတြနဲ႔ လက္ထက္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားမွာ အေျခခ်ေနထုိင္ေနတာကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ္ပိုင္သမိုင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈရွိတဲ့ အစဥ္အလာႀကီးမားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အားလံုးအတြက္ သား/သမီးက်င့္ဝတ္ထဲမွာ ေစာင့္ေလမ်ိဳးႏြယ္ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ အခုလို အမ်ိဳးမေစာင့္တဲ့ မိသားစုဝင္မ်ားကို သမၼတရံုးမွာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခန္႔ထားတာ လံုးဝ မျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ သန္း ၆၀ ေက်ာ္မွာ မိသားစုတစ္ခုလံုး အမ်ိဳးဂုဏ္ေစာင့္ထိန္းၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္ဝတဲ့ လူေတာ္လူေကာင္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္အေနနဲ႔ ဇနီးႏွင့္ သားသမီးမ်ားကို ကိုယ့္ႏိုင္ငံမဟုတ္တဲ့ အျခား ၃ ႏိုင္ငံမွာ ထားထားတဲ့ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္မရွိတဲ့ မိသားစုဝင္ ဦးစိုးသိန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အေရးပါတဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္အပ္တဲ့တာဝန္ေတြကို အသိေပးျခင္း၊ ေစခိုင္းျခင္း မလုပ္သင့္ ပါဘူး။ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္အပါအဝင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးအေနနဲ႔ ဦးစိုးသိန္းရဲ႕ စကားေျပာ ေကာင္းတာကို နားဝင္ၿပီး အရမ္းယံုေနရင္ေတာ့ မလြယ္ပါဘူး။ ၂၀၁၅ အေျခအေနမေကာင္းတာနဲ႔ ဦးစိုးသိန္းဟာ ႏိုင္ငံျခားကို အၿပီးထြက္ၿပီး ယူထားသမွ် တသက္စားမကုန္တဲ့ ျပည္သူ႔ဘဏၭာေတြနဲ႔ သားမက္ျဖစ္သူ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားေတြအျပင္ စကၤာပူႏိုင္ငံသူ  ေခၽြးမေတြနဲ႔ အၿပီးေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္လို႔ ခရိုနီ ထက္ေၾကာက္စရာပိုေကာင္းတဲ့ အမ်ိဳးမေစာင့္တဲ့ မီလ်ံနာ ဦးစိုးသိန္းအေၾကာင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ေရးသား ေဖာ္ထုတ္လိုက္ရပါတယ္။

ဝံႆႏု
Read more...

ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔ ဒီခ်ဴပ္ ေၾကညာခ်က္

0 comments

Read more...

Thursday, November 28, 2013

ဦးေအာင္မင္း MPC ႏွင့္ ဇိမ္ခံကား အရႈပ္ေတာ္ပုံ

0 comments
 
ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အခုတေလာ လူစိတ္အ၀င္စားဆံုး ကိစၥရပ္ကေတာ့ ျမန္မာျပည္သူတို႔ရဲ ႔ သည္းေျခၾကိဳက္   စကား လံုးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး …ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ေရာက္ဖို႔အတြက္လည္း လုပ္လိုက္ရတဲ့ အၾကိဳေဆြးေႏြးပြဲ ေပါင္းမ်ားစြာ … ဒီလိုနဲ႔ပဲ ေပရွည္ေနတဲ့ ဇာတ္လမ္းေတြ … အဲဒီၾကားထဲကပဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ေနရင္း သေဘာထားမမွန္မႈေတြ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈေတြ အခြင့္ထူးခံလူတန္းစားေတြထပ္မံ ေမြးဖြါးလာျခင္းေတြ စတဲ့ အရွဴပ္အရွင္း ေတြနဲ႔ သပြတ္အူလိုက္ ေနလိုက္ၾကတာ ျမန္မာနိုင္ငံေစ်းကြက္ စီးပြါးေရးထဲမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္လည္း ပါျပီလားဗ်ာ ။

 ျငိမ္းခ်မ္းေ၇း (Peace) မ်ဥ္းေဇာင္းေတြခံထားတဲ့ နံပါတ္လွလွနဲ႔ ကားအေကာင္းစားၾကီးေတြ လမ္းေတြေပၚ တတ္   ေနတဲ့ သတင္းေတြ ၊ ကားပြဲစားတန္းနဲ႔ ၀ယ္/ေရာင္းေလာကေတြၾကားမွာ အသည္းအသန္ အလုအယက္ ၀ယ္ေနရ  တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါမစ္ေတြ ဟာ  ျပည္သူေတြအတြက္ ဘယ္ေနရာမွာမ်ား အက်ိဳးရွိေနပါသလဲ ။ ျပည္သူေတြ တကယ္အက်ိဳးရွိ မရွိေတာ့ မသိေပါင္။ ျမင္တာေျပာရရင္ေတာ့ … ဟိုးအရင္တုန္းက ဘာပါမစ္ ညာပါမစ္ ေတြထက္ ဒီျငိမ္းခ်မ္းေရးပါမစ္က တယ္အလုပ္ျဖစ္ဆိုသကိုး။ ေစ်းအနည္းဆံုး သိန္း ၅၀၀ ကေန သိန္း ၅၅၀၀ ထိ ေပါက္တယ္ဆိုပဲ။ ပါမစ္ျခင္းအတူတူ ဘာေၾကာင့္ ဒီေကာင္က အဲေလာက္ ေခတ္စားေနရတာတုန္းလို႔ အေမးရွိရင္ေတာ့ သူက တန္ဖိုးၾကီး   ကားေတြကို ၀ယ္လို႔ရတယ္ဆိုပဲ ။ တင္သြင္းခြင့္မရတဲ့ ေနာက္ဆံုးေပၚ အင္ဂ်င္ပါ၀ါၾကီး ဇိမ္ခံကားေတြကို အဲဒီ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ပါမစ္နဲ႔ တင္သြင္းခြင့္ရျပီး အခြန္ေတာင္ ေဆာင္စရာမလိုဘူးတဲ့။ Eleven ဂ်ာနယ္ကတြက္ျပထားတဲ့ ကိန္းဂဏာန္းမ်ား အရဆိုရင္ ျမန္မာေငြသိန္းတစ္ေထာင္တန္ ၂၀၁၃ ေမာ္ဒယ္ကားတစ္စီးကို ရိုးရိုးပါမစ္နဲ႔သြင္းမယ္ဆိုရင္   ျမန္မာျပည္ထဲ ေရာက္လာရင္ အခြန္အကုန္ ေဆာင္ျပီးခ်ိန္မွာ သိန္း ၂၃၀၀ ထိေစ်းေျမာက္တယ္ ။ဒါကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါမစ္ နဲ႔ သြင္းလာခ်ိန္မွာေတာ့ အခြန္ေငြ ၁၃၀၀ ေဆာင္စရာမလိုပဲနဲ႔ေတာင္ သိန္း ၂၀၀၀ နဲ႔ျပန္ေရာင္းတာေတာင္ ေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔  ေပးရတာပါ လို႔ေတာင္ ေျပာၾကတယ္ဆိုပဲ။အဲလိုမ်ိဳးကားေတြ၀ယ္နိုင္ သြင္းနိုင္ဖို႔ အခုဆိုရင္ ဦးေအာင္မင္း (အိတ္စိုက္-ဦးေအာင္မင္းေပါ့ေနာ္) သူဖန္တီးေပးလိုက္တာ ကားပါမစ္ေပါင္း ၃၀၀၀ ေတာင္ရွိတယ္ ။ ဒါေတာင္ အိတ္စိုက္ျပီး  အိမ္ေရာင္း ျခံေရာင္းနဲ႔ လုပ္ေပး ရရွာတာ... ဟဲဟဲ ..အဲဒီ ပါမစ္ ၃၀၀၀ မွာ ပထမအသုတ္ ၁၀၀၀ က ကင္းလြတ္ခြင့္(FREE)   နဲ႔ ၀င္သြားျပိီးျပီ . အခုဆိုရင္ ၉င/**** ေတြနဲ႔ စီးေနျပီေပါ့ေနာ္ ။ တစ္ခ်ိဳ႔လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ေတြကေတာ့ ရတဲ့ပါမစ္ထဲက  ပဲ သူတို႔စီးေနတဲ့ ၀စ္ေသာက္ ကားေတြကို လိုင္စင္လုပ္တယ္တဲ့။ဒီၾကားထဲ  KNU အတြင္းေရးမွဴး ပဒိုကြယ္ထူး၀င္း ဆိုသူကလည္း အထြဋ္တတ္ လိုက္ေသးတယ္ ။ေပးထားတာေလာက္ေတာင္ မေလာက္ဘူးတဲ့ ။ ရထားတဲ့ အစီးေရ ၁၂၀   ကိုမွ အားမနာေနာ္ . အခု ျမန္မာနိုင္ငံထဲမွာ နာမည္ၾကီးဇိမ္ခံကား ရိုးရိြဳက္ဘရန္းေတြ အစီး ၂၀ ေတာင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ပါမစ္ နဲ႔ ေရာက္ေနျပီတဲ့ ။ ဂ်ာနယ္မွာ ရိုးရိြဳက္ကားေတြကို ထိုင္းဘက္ကေန တာလဘတ္ အုပ္ျပီးသယ္လာတာေတြလည္း ေတြ႔တယ္ ။ Roll-Royce ၊ Bently၊ Lexus 2013 ဆိုတာမ်ိဳးကလည္း လုပ္ငန္းရွင္ေတြ မီလွ်ံနာ ဘီလွ်ံနာေတြ ဇိမ္ခံစီးတဲ့ကားမ်ိဳး မဟုတ္လား ။ ဒါေတာင္ ေနာက္ထပ္ အစီး ၂၀၀၀ စာက်န္ေသးတယ္တဲ့ ။

 ဒီလိုနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမတိုင္ခင္ အပစ္အခတ္အရင္ရပ္မလား နိုင္ငံေရးအရင္ေဆြးေႏြးမလား ဆိုျပီး ေတာင္စဥ္ေရမရ အျငင္းပြါးမႈေတြၾကားမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကေတာ့ အလွမ္းေ၀းေနဆဲ ။ႏွစ္ဘက္ေတြ႔ဆံုျပီးတိုင္း ယံုၾကည္မႈ       ေတြတိုးလာတယ္ လို႔သာဆိုၾကတယ္…အလံုးစံု ယံုၾကည္မႈေတြ ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ ရမွာလဲ ..ဘယ္ေလာက္ထိ ေစာင့္ရဦး  မွာလဲ ။ျမင္တဲ့အတိုင္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ တိုးပြါးလာတာ ယံုၾကည္မႈမဟုတ္ဘူး ။UNFC ရဲ ႔အင္အားတုိးလာတယ္။ MPC   ရဲ ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြတိုးလာတယ္ ။ UNFC  ဆိုတာကလည္း MPC လက္တြဲေခၚမႈနဲ႔ အခုဆိုရင္ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုၾကီးျဖစ္   လာျပီး သူတို႔ဆိုင္ရာနယ္ေျမေတြမွာဆိုရင္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ ဘုရင္ငယ္ေတြေတာင္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုပဲ။ အေနာက္ ကယ္ရီခန္းေပၚမွာ လက္နက္ကိုင္ထားတဲ့ လူ ၃/၄ ေယာက္ပါတဲ့ ကားၾကီးေတြ ေမာင္းလာရင္ လမ္းေပၚကလူေတာင္ ေဘးဖယ္ဆင္းရေတာ့တာပဲ.. တိုက္မိရင္ေတာင္ အတိုက္ခံရသူက ျပႆနာရွာခံရသတဲ့ေလ..။ နိုင္ငံျခား အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ နိီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔ဆီက နင့္ေနေအာင္ ရထားတဲ့ သန္းေပါင္းမ်ားစြာပိုင္ဆိုင္ထားျပီး ျပည္သူလူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္ကိုယ္စား အစိုးရက ဖြဲ႔တဲ့အဖြဲ႔ ၊ တျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြကို ေပးအပ္ထားတဲ့ နိုင္ငံတကာအလွဴေငြေတြကို ျပည္သူနဲ႔ နိုင္ငံကိုလည္း ခ်မျပပဲ အိတ္စို္က္လုပ္ေနရတယ္တို႔ ၊ အိမ္နဲ႔ျခံေရာင္းရတယ္တို႔ ၊ ကိုနဲ႔ေပါင္းမွ သူလည္း   လူမြဲျဖစ္ေတာ့တယ္ တို႔ဆိုတဲ့ စကားေတြက သိပ္ဆက္စပ္မႈမရဘူးရယ္ … ေနာက္ျပီး MPC ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးကို  လခ ေဒၚလာတစ္ေသာင္း        ေတာင္ဆို ၾကားဖူးတာေလးေျပာတာပါ  ။ ဆိုင္ရာလူၾကီးမင္းတို႔ကေတာ့ ျငင္းေကာင္း ျငင္းမွာေပါ့ ။ အဲလုိ ျငင္းရင္လည္း ေထာက္စရာေလးတစ္ခုေတာ့ ရွိေသးတယ္။ လခမယူပဲ အိတ္စိုက္လုပ္ေနရေအာင္ အရင္ ဒီအ၀တ္အစားေတြမ၀တ္ခင္ ၊ ဒီအဖြ႔ဲထဲမ၀င္ခင္မွာ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး ၊ လာဘ္စားမႈအမ်ားဆံုး ထိပ္ဆံုးဇယားက နိုင္ငံတစ္ခုမွာ အခုလို သိန္းေသာင္း ဂဏာန္းနဲ႔ခ်ီျပီးကုန္က်ေနတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘယ္လိုမ်ားစုထားေဆာင္းထား စီးပြါးရွာခဲ့ပါလိမ့္ေနာ္ ။ အဲ.. ေညာင္ျမစ္တူးတာ  ပုပ္သင္ဥေပၚျပီလားပဲ ။

 ရွိေစေတာ့… ကိုေတြ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ကေတာ့ ေနာက္တက္တဲ့ ဘုန္းၾကီး ၃ခ်က္မေခါက္ဖို႔ပဲ ဆုေတာင္းရမွာပဲ ။ဟိုဘက္လက္နက္ကိုင္ေတြဘက္ကေျပာတာေတာ့ ကားလိုခ်င္လို႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူတာ မဟုတ္ဘူးတဲ့။  ဒါဆို မယူနဲ႔ေလ..ဘာလို႔ ယူေနေသးလဲ ။ ေကအိုင္အို တို႔ကလည္း ေျပာေတာ့ ကားပါမစ္မလိုဘူးတဲ့ …ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ပထမဆံုး ရိုးရြိဳက္ကားကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါမစ္နဲ႔ စသြင္းေတာ့ သူတို႔။ ဒီလို..ဒီလို အထာေလးေတြရွိတယ္။သူတို႔နယ္ေျမထဲက ထြက္သမွ်က ပါမစ္ထက္ပိုေကာင္းတယ္ ထင္တယ္.စစ္ကိုင္းဘက္ကထြက္သမွ် ေမွာင္ခိုလမ္း သူတို႔နယ္ေျမထဲ ၀င္ေတာ့ လိုက္ဖမ္းတဲ့ သူေတြနဲ႔ ပစ္ၾကခတ္ၾက ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ သတင္း  ေလးေတြလည္း ၾကားရေသးရဲ့ ။ MPC ကလည္း အပစ္ အရင္ရပ္မလား.နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္မလားနဲ႔ အခ်ိန္ဆြဲေနတဲ့ UNFC ကို ၾကပ္ၾကပ္ အလိုလုိက္ေနာ္။ အခုဟိုဘက္က တပ္ခ်ဳပ္ရာထူးေတာင္ အလွည့္က်လုပ္မယ္ဆိုလို႔ စစ္တပ္ေအာက္ေျခက မေက်နပ္ ၊ သမၼတရယ္၊ကုလ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၊နိင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြ အကုန္လက္မွတ္ထိုးရမယ္ သူတို႔ဘက္ကေတာ့ ေတာထဲက သူပုန္အၾကီးစား ဥကၠဌ ဆိုသူကေတာ့ သူမလာနိုင္ရင္ ဒုဥကၠဌ လာထိုးမယ္ဆိုလို႔ ပညာတတ္ ေတြကမေက်နပ္နဲ႔ေတာ့   ပြဲစဥ္က သိပ္လွတယ္ဗ်ိဳ ႔။ဒါနဲ႔ စကားမစပ္..ေနျပည္ေတာ္ လြတ္ေတာ္အသိုင္းအ၀ိုင္း သတင္းေတြကေန ၾကားေနရသလို သမၼတရံုး၀န္ၾကီးေတြ ၀န္ၾကီးဌာနေတြ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ခဏခဏ ၀င္စြက္တယ္ ဆိုတာလည္း မေကာင္းဘူးေပါ့ဗ်ာ ။                
Mr.Copy Cat
Read more...

Thursday, November 21, 2013

မည္သူမွ် စစ္ေဆးခြင့္မရွိေသာ လႊတ္ေတာ္အသံုးစရိတ္

0 comments
လစာတိုးဖို႔ တင္ေတာင္းလာတာေတြေတြ႔ေတာ့ ယေန႔ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ကို တြက္ၾကည့္မိပါတယ္… အစိုးရအသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ အျခားအသံုးစရိတ္ မ်ားစြာကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ တိုက္တြန္းမႈမ်ားရွိသလို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ကလည္း စစ္ေဆးမႈေတြ ရွိပါတယ္… ဒါေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အသံုးစရိတ္ကိုေတာ့ မည္သူမွစစ္ေဆးခြင့္ မရွိတာကို သတိျပဳမိပါတယ္…

လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးရဲ႕ လက္ရွိလစာဟာေငြက်ပ္ ၃ သိန္း ရွိပါတယ္… နိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြရဲ႕ လစာေငြဟာ အေမရိကန္ နဲ႔ တျခားနုိင္ငံေတြရဲ႕ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြလစာနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ နည္းေနတယ္ဆိုၿပီး ေနျပည္ေတာ္ရိွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ အတြက္ လစာေငြ ၆ သိန္း တိုးေပးရန္…. တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြအတြက္ လစာေငြက်ပ္ ၂ သိန္းတိုးကာ ၄ သိန္း ေပးရန္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ၾကပါတယ္….

ဝန္ထမ္းလစာတိုးတယ္ဆိုတာ ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အရည္အခ်င္းေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ရပါတယ္… အစမ္းခန္႔ထားျခင္းမ်ား၊ စာေမးပြဲ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား အဆင့္ဆင့္ၿပီးမွ တစ္ဆင့္တိုးခံစားခြင့္ကို ရရွိပါတယ္… လစာတိုးျမွင့္ခံစားရလွ်င္လည္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ Pay Scale အတိုင္းပဲ တိုးရတာပါ… အခုေတာ့ လႊတ္ေတာ္က လုပ္သက္ ၂ ႏွစ္ခြဲျဖင့္ လစာ  ၂ ဆတိုးဖို႔ ေတာင္းဆိုျခင္းဟာ ဝန္ထမ္းစည္းကမ္းအရသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းေကာင္းေတြဖက္က စဥ္းစားမယ္ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ခံစားရ ေလာက္ပါတယ္… “ျပည္သူ႔ဆႏၵ – လႊတ္ေတာ္ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ လႊတ္ေတာ္က ေဖာ္ေဆာင္ရြက္” ဆိုၿပီး ျပည္သူ႔ဆႏၵမဟုတ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္တို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ဆႏၵေတြကိုသာ ၎တို႔ ေဖာ္ေဆာင္ ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္…

ေနျပည္ေတာ္မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဦးအတြက္ လစာအျပင္ ေန႔တြက္စရိတ္ ၁ ရက္ ၁ ေသာင္း ေပးရပါ တယ္… တစ္လဆိုရင္ ၃ သိန္းျဖစ္ပါတယ္… လစာက ၃ သိန္း၊ ထပ္တိုးမွာက ၃ သိန္း၊ ေန႔တြက္စရိတ္က ၃ သိန္း ဆိုလွ်င္ စုစုေပါင္း ၉ သိန္းကို ျပည္သူေတြရဲ႕ အခြန္အခထဲက ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္… ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ခန္႔မွန္း သိန္း  ၆၀၀၀ ေလာက္ ကုန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္… ဒီထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ လစာ သိန္း ၇၀ မပါေသးပါဘူး…

အလားတူ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၈၄၈ ဦးအတြက္ လစာသီးသန္႔ တစ္လလွ်င္ သိန္း ၁၇၀၀  ကုန္က်မွာျဖစ္ပါတယ္… ဒါ့အျပင္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရံပံုေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀၀၀ ကို လႊတ္ေတာ္ကို ခ်ေပးရတာ ရွိပါ ေသးတယ္…

ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ရံုးတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ား၊ ေကာ္မတီဥကၠဌမ်ားႏွင့္ သား/သမီးမ်ား၊  ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူဝန္ထမ္း ၁၇၀ ေက်ာ္ ခန္႔ထားၿပီး စာေရးမ်ားကို လစာ ၂ သိန္း၊ သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္း မ်ားကို ၁ သိန္းေပးဖို႔ ေတာင္းခံထားတာလည္း ရွိပါတယ္… လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးဥပေဒၾကမ္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခန္႔ဖို႔ ထည့္သြင္း ထား ျပန္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ အတြက္ သီးသန္႔ PSO ၆၆၄ ဦး မၾကာခင္ ထပ္မံေပၚေပါက္လာမွာျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အတြက္ လစာနဲ႔ အသံုးစရိတ္ ထပ္ေပးရအံုးမွာျဖစ္ပါတယ္…။

ဒါ့အျပင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား တာဝန္ျဖင့္ခရီးသြားရန္ အသံုးစရိတ္တစ္ရက္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ နဲ႔ တည္းခိုစရိတ္ တစ္ရက္ က်ပ္ ၅၀၀၀ သံုစြဲခြင့္ရွိပါတယ္… တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္းခြဲရတာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွာ ရက္ရွည္ခရီးထြက္ခ်င္ေနၾကပါတယ္... ျပည္ပခရီးစဥ္ေတြမွာ ေအာက္ေျခခ်င္းညွိ ဖိတ္ၾကားခိုင္းပါတယ္… သြားခ်ိန္မွာေတာ့ အုပ္စုလိုက္ အမ်ားအျပား သြားၾကၿပီး ကုန္က်စရိတ္ ေသာက္ေသာက္လဲကို ေခါင္းစဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး ျပန္တင္ေတာင္းတာေတြလည္း ရွိပါတယ္…

ဒါေတြကို ျပန္တြက္မယ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ခရီးစဥ္မရွိခ်ိန္ လႊတ္ေတာ္ တက္တဲ့ ရက္ေတြ႔မွာ ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၆၆၄ ဦးႏွင့္ ဝန္ထမ္း ၁၇၀ အတြက္ အတြက္ တစ္လလွ်င္ သိန္း ၄၄၀၀ ေက်ာ္ ကုန္က်ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၈၄၈ ဦးအတြက္ တစ္လလွ်င္ သိန္း ၁၇၀၀ ေလာက္ ကုန္က်ပါတယ္… လႊတ္ေတာ္ကို ၁ ႏွစ္ပတ္လံုး က်င္းပမယ္ဆိုရင္ စုစုေပါင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ သိန္းေပါင္း ၇ ေသာင္း ၃ ေထာင္ေက်ာ္ကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြထဲက လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္…

လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အသံုးစရိတ္ေတြကို မည္သူကမွ စစ္ေဆးခြင့္မရွိပါဘူး… ေမးျမန္းခြင့္လည္း မရွိပါဘူး… လႊတ္ေတာ္ကလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာျဖင့္ ခ်ျပထုတ္ျပန္ျခင္း လံုးဝမရွိပါဘူး…။ လႊတ္ေတာ္မွာ ေကာ္မတီ ေပါင္း ၂၄ ခုရွိေပမယ့္ ဘယ္ေကာ္မတီကမွ ျပည္သူကို အသံုးစရိတ္ခ်ျပဖို႔ အစီအစဥ္မရွိပါဘူး… ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြထဲက ထုတ္ယူသံုးစြဲရတဲ့ ဒီေငြေတြ အေပၚမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ အေနနဲ႔ စစ္ေဆး ခံခြင့္ ရွိရင္ျဖင့္ ျပည္သူေတြအတြက္ ေက်နပ္ေလာက္တဲ့ အေနအထားတစ္ခု ေရာက္ရွိလာနုိင္စရာ ရွိပါတယ္…

 ေရႊေမာင္
Read more...

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ၾသစေၾတးလ် ခရီးစဥ္

0 comments

Read more...

MPC ယူေပးတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ျပည္သူေတြကို ဒုကၡႏြံ႔ထဲက မတက္နိုင္ေအာင္ ဆြဲထားတဲ့ ခဲတစ္လံုးလား

0 comments
 
လိုင္ဇာေတြ႔ဆံုညီလာခံမွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္သို႔ ကူးေျပာင္းစျပဳေနၿပီဟု ထင္မွတ္ရေအာင္လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ(MPC) တို႔၏ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ ေတြ႔နိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ပြါးလာေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားကမူ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအစစ္ အမွန္လမ္း မဟုတ္ပါ။         

 အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤသို႔ေျပာရသနည္းဟုဆိုေသာ္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို ၾကည့္ပါ။ ယခင္က တရားမ၀င္လက္နက္ကို္င္မ်ားဟု သတ္မွတ္ထားရာမွ ေဆြးေႏြးေနစဥ္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ လက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ေျမေပၚသို႔ ေပၚေပၚထင္္ထင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ေကအိုင္ေအဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္သည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ ႔သို႔ သူ၏ယာဥ္တန္းႏွင့္လာစဥ္ကလည္း ဂ်ိန္းေဖာမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားက  ႀကိဳဆိုၿပီး အျခားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကမူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေပၚသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္အတြက္ အားေပးႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေကအိုင္ေအအေနႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး ၎ဘက္တြင္ရွိသည္ဟု အထင္ေရာက္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္တြင္ ကန္႔လန္႔လုပ္လာပါေတာ့သည္။ ရန္ကုန္သို႔ေရာက္ရွိေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္အေနျဖင့္ ေရွာင္လြဲ၍ မရေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနသည္ဟု၀န္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းေရွာင္လႊဲ၍ မရေသာအခ်က္မ်ားကိုမူ ေျပာဆို ခဲ့ျခင္းမရွိ။ မူဆယ္-နမ့္ခမ္း ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးအား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္၊ တိုက္ပြဲအတြင္း ေကအိုင္ေအမွ ခ်ိဳးဖ်က္ထားေသာတံတားမ်ားအား ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ စစ္တပ္မွ ကနဦးလမ္းေၾကာင္းအေပၚ မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာမွ တို္က္ပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခင္က ျပည္ပမီဒီယာကိုသာအားကိုးခဲ့ရေသာ ေကအိုင္ေအအေနျဖင့္   ယခုအခါ ျပည္တြင္းမီဒီယာကိုအသံုးခ်၍ စစ္တပ္မွတိုက္ပြဲမ်ားဖန္တီးေနသေယာင္ ေျပာဆိုခြင့္ရလာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ စခန္းသစ္ ေဆာက္၍ ရိကၡာမ်ားေကာက္ခံစုေဆာင္းေနျခင္းတို႔ကို တရား၀င္ျပဳလုပ္ခြင့္ရလာသည္။

  ေကအိုင္ေအနည္းတူ မြန္ျပည္နယ္ဘက္မွ လက္နက္ကိုင္မ်ားကလည္း ယခုအခါ အစိုးရနွင့္စစ္တပ္၏မူ၀ါဒ မ်ားကို သေဘာမတူပါဟူ၍ ေၾကျငာေလသည္။အေၾကာင္းမွာ ဆက္ေၾကးေငြဟုေခၚေသာ အခြန္အခေကာက္ခံ ေငြျဖင့္ ၎တို႔တပ္မ်ား အသက္ဆက္ေနရသည္ျဖစ္ရာ အကယ္၍ ယင္းေငြမ်ားေကာက္ခံမႈႏွင့္ လူသစ္မစုလွ်င္ ၎တို႔အင္အား ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ဟု အေၾကာင္းျပသည္။ ယခင္ကလည္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားေရာက္ရွိမႈ နည္းပါးေသာ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ပင္လွ်င္ ယခုမူ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ၎တို႔ေနထိုင္ရာရပ္ရြာတြင္း ေပၚေပၚ ထင္ထင္သြားလာေနၿပီး လူသစ္စုျခင္းမ်ား၊ ေခါင္းစဥ္မ်ိဳးစံုႏွင့္ ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကို မတက္မေနရစေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ေပသည္။

 ဤသို႔ျဖင့္ MPC မွ ဆြဲေခၚလာေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔သြားမည္ဟုသာ တဖြဖြ ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ လက္နက္စြန္႔ေရးဟူေသာ အခ်က္ကိုမူ ေသမတတ္ေၾကာက္ရြံ ႔  ကာ ေခါင္းတြင္တြင္ခါေနသည္။ လက္နက္မစြန္႔နိုင္ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရနိုင္သည္မွာ အားလံုးအသိပင္ျဖစ္သည္။ ယခင္က နယ္စပ္ေဒသတြင္လႈပ္ရွားၿပီး ျပည္ပတြင္သာ ေနထိုင္က်က္စားေနေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္မူ   ျပည္တြင္းရွိ ၿမိဳ ႔ႀကီးမ်ားေပၚေရာက္ရွိလာကာ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ စည္း႐ံုးပြဲမ်ား၊ အလွဴေငြေတာင္းခံျခင္း၊  ရံပံုေငြ ရွာေဖြျခင္းမ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ျပဳလုပ္လာေနၿပီ။ မည္သူမွ်မကန္႔ကြက္ရဲေခ်။ ၎တို႔လုပ္ခ်င္သည္မ်ားကုိ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွ ေငြအား၊ လူအား၊ ပစၥည္းအား၊ ပါ၀ါအာဏာအား အစရွိသျဖင့္ တစ္ခုျပီးတစ္ခု ေရ/မီး အစံုထားႏိုင္ေရး ကူညီေနသည္။ ထိုသို႔ ပစားေပးအေပ်ာ့ဆြဲျဖင့္ ကူညီေနေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္မ်ားအေနျဖင့္     အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသို႔ ေရာက္ရွိမလာပဲ ၎တို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအား စီးပြါးေရးအင္အား၊                    လူလက္နက္အင္အားမ်ား ေတာင့္တင္းေအာင္ျပဳလုပ္ေပးေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ ABSDF  ဥကၠဌသံခဲသည္လည္း ၎တို႔အား MPC မွ ကားအစီး ၆၀ ပါမစ္ေပးထားေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔အဖြဲ႔မွာ အင္အားအနည္းဆံုးျဖစ္၍ ကားရရွိမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း  ဖြင့္ဟခဲ့သည္။ ထုိသို႔ဆိုလွ်င္က်န္ အင္အားၾကီးအဖြဲ႔မ်ား မည္မွ်ရရွိေနပါသနည္း။

 MPC အေနႏွင့္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ရည္ရႊယ္သည္ဟု မျမင္မိပဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းအား ပြဲစားသဖြယ္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ထင္ရသည္။ MPC သည္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕က ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝေပးျခင္းမရွိ၍ NGO အဖြဲ႕အစည္းေတြအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာအေထာက္အပံ့ မ်ားျဖင့္ ရပ္တည္ရပါသည္။ လက္ရွိအထိ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႔မ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေပးမႈသည္ ေဒၚလာ ၁၀၇ သန္းႏွင့္ ယူရုိ ၇ သိန္းေက်ာ္ရရွိေနၿပီး ဂ်ပန္မွလည္း ေနာက္ထပ္ ၁၁ သန္းေပးဦးမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းေငြေၾကးမ်ား သံုးစြဲ                 မႈသည္ စာရင္းအတိအက်ရွိမလာပဲ ေပ်ာက္ကြယ္ေနၿပီး MPC အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္လည္း ၎တုိ႔အတြက္ လခသေဘာ မ်ိဳးျဖင့္ ယူေနသည္မွာလည္း ေၾကးႀကီးေနျပန္သည္။ဤပမာဏျဖင့္ မတည္ထားေသာ MPC အတြက္ ဦးေအာင္မင္း မွလည္း အိတ္စိုက္ လုပ္ကိုင္ေနရသည္ဟု ညည္းျငဴဖူးျပန္သည္။ ထိုသို႔ ေငြေၾကးအကုန္အက် မ်ားေနေသာ္လည္း MPC အေနျဖင့္   ျငိမ္းခ်မ္းေရးအား အမွန္တကယ္ယူေဆာင္လာျခင္းမရွိပဲ နယ္စပ္ေဒသတြင္ လက္နက္အားကိုးျဖင့္ မင္းမူေနေသာ အဖြဲ႔မ်ားကို ေျမေပၚသို႔ တရား၀င္ဆဲြေခၚလာျပီး နိုင္ငံေရးစြက္ဖက္ျခင္းမ်ား ၊ ေနာက္ခံစီးပါြးေရး ေတာင့္တင္းရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားသာ လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္ကို ေတြ႔ရွိေနရပါသည္။ တစ္ဖက္ လက္နက္ကိုင္မ်ား မွလည္း ရရွိလာေသာ အခြင့္အေရးကို ဆံုးရွံဳးမခံဘဲ ေျမေပၚသို႔ေရာက္ရွိေနခိုက္တြင္ ၄င္းတို႔လိုခ်င္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုဟု အမည္တပ္ျပီး ကမၻာေပၚတြင္ မည္သည့္နိုင္ငံမွမရွိသည့္ ျပည္နယ္တစ္ခု-စစ္တပ္တစ္ခု ေပၚလစီ ကိုသာ ေဇာင္းေပးေျပာေနသည့္အျပင္ နိုင္ငံေရးလွႈံ႕ေဆာ္ျခင္း ၊ ညီလာခံမ်ားက်င္းပျခင္း တို႔ျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ မူ၀ါဒ ေရးရာမ်ားကို ဆြဲေဆာင္စည္းရံုးေနသည္။ ၎တို႔ လက္ေအာက္တပ္မ်ားကလည္း ေဒသအတြင္းလက္နက္ကိုင္ကာ သြားလာေနျပီး အခြန္အခႏွင့္ လူသစ္မ်ား စိတ္ၾကိဳက္ ေကာက္ခံေနသည္။

အကယ္၍သာ ဤေဆြးေႏြးပြဲၾကီးသည္ အီလည္လည္ျဖင့္ ေပရွည္ျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေပါင္းစံုမွ လံုး၀မျဖစ္နိုင္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားေပၚထြက္လာခဲ့လွ်င္ ထပ္မံ၍ ကြဲၾကၿပဲၾကဦးမည္။ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ တြင္ MPC သည္လည္း ရရွိထားေသာအလွဴေငြမ်ားကို ျပန္လည္စာရင္းမရွင္းပဲ ၿငိမ္သြားေတာ့မည္။ အပစ္ရပ္မည့္ အဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ကားပါမစ္၊ သစ္ပါမစ္ မ်ားခ်ေပးထားသည့္ လုပ္ကြက္မ်ားကို လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအမည္မ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္၍မရသည့္အတြက္ ၎တို႔အမည္ျဖင့္ ကိုယ္စားလုပ္ေပးေနရသည္မွ ရရွိလာသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုလည္း ဖင္ခုထိုင္ကာ အနားယူေပမည္။ေဆြးေႏြးပြဲကာလတြင္ လူသစ္စု၊အခြန္ေကာက္ေငြမ်ား၊ စခန္းသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ ျပီးေသာ  အင္အားဖြံ႔ျဖိဳးလာသည့္ လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ား ျပန္ျဖစ္လာဦးမည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ သံသရာလည္ေနကာ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္း တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ ဒီမိုကေရစီနိင္ငံသို႔ ေရာက္ ေအာင္ မသြားနိုင္ေတာ့ပဲ စစ္ပြဲႏြံအတြင္း တ၀ဲလည္လည္ျဖစ္ကာ ျပည္သူမ်ားကို ဒုကၡႏြံတြင္းမွ မတက္နိုင္ေအာင္ ဆြဲထားေသာ ခဲတစ္လံုးျဖစ္ေနျပီလားဟု စဥ္းစားမိပါေတာ့သည္။
 
              ဖိုးဒီ
 
Read more...