Pages

 

Tuesday, May 17, 2011

နအဖ ဆိုက္ဘာဟက္ကာေတြရဲ႕ ေကာက္က်စ္ယုတ္မာမႈကို အထူးသတိထားၾကပါရန္... အသိေပးေၾကျငာျခင္း.... (ဗိုလ္မႈးစိုင္းသိန္းဝင္း)

0 comments
Online မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား..


က်ေနာ့္ facebook account ႏွင့္ gmail account မ်ားကို password ခိုးယူျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခိုးယူျခင္းခံေနရပါသည္။ ထိုသုိ႔ ခိုးယူသြားေသာ သူတို႔က ရရွိသြားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးခ်၍ က်ေနာ့္ကို သတင္းေပးအျဖစ္ အၾကပ္ကိုင္ေစခိုင္းရန္ပင္ ႀကိဳးစားလာပါသည္။ အလိုက္အထိုက္ေျပာဆို၍ သိလာရေသာအခ်က္မွာ ထိုသူတို႔သည္ Blink Hacker Group အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး ေရာက္ရွိ ေနထိုင္ေနေသာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ သူ၏ အလုပ္အကိုင္ကို သိလိုသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ရန္သူႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသာေၾကာင့္ ထိုအေၾကာင္းကို သိရလွ်င္သိရျခင္း Blink Hacker Group အား က်ေနာ္ဆက္သြယ္ သတိေပးခဲ့ပါသည္။ BHG မွ ညီငယ္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရာ က်ေနာ့္အား တိုက္ခိုက္ေနသူသည္ ျပည္တြင္းမွ IT သမားတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၄င္းအျပင္ ထိုသူသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ႐ုရွားေရာက္ အရာရွိတစ္ဦးသဖြယ္ ေျပာဆိုသုံးႏႉန္းခဲ့ေသာ္လည္း mpt server မွ online တက္ေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ျပည္ပအတိုက္အခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ အတင္းအဖ်င္း email မ်ားေပးပို႔ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ က်ေနာ့္ Email မွ ရရွိသြားေသာ ဗိုလ္ရဲထက္၏ ဖုန္းနံပတ္ကိုအသုံးခ်၍ Patriotic War Veterans of Burma (PWVB) အဖြဲ႕သို႔ ဗိုလ္ရဲထက္ အေယာင္ေဆာင္ ဝါဒျဖန္႔ ေသြးခြဲစာေပးပို႔ျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပည္တြင္းမွပင္ စနစ္တက် စီမံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

က်ေနာ္သည္ ကိုယ့္ယုံၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္အတြက္ နအဖႏွင့္ နအဖအလိုေတာ္ရိမ်ားကို မေျပသည့္ရန္ၿငိဳးဖြဲ႔ခဲ့ပါသည္။ က်ေနာ္ျပည္ပသို႔ တိမ္းေရွာင္လာကာစတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအထိ နအဖသူလွ်ဳိတို႔ လိုက္လံေထာက္လွမ္းခဲ့ေၾကာင္း မိတ္ေဆြအဖြဲ႕အစည္း၏ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းခ်က္အရ သိရသည္။ ထိုနအဖသူလွ်ဳိတို႔၏ အစီရင္ခံစာပင္ က်ေနာ့္ လက္ဝယ္ရွိေနေသးသည္။ ကံေကာင္းေထာက္မသျဖင့္ နအဖသူလွ်ဳိတို႔လက္မွ က်ေနာ္ လူပုဂၢိဳလ္အားျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ္လည္း အတိုက္အခံပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈ၊ ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားမွ မၾကာခဏ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈတို႔ေၾကာင့္ တီဗီ၊ ေရဒီယိုႏွင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ မၾကာမၾကာ ေဖာ္ျပျခင္းခံရသည့္ က်ေနာ့္အမည္သည္ နအဖ အလိုေတာ္ရိတို႔အတြက္ မ်က္စိစပါးေမႊးစူးစရာ ပစ္မွတ္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ျပန္ပါသည္။ ယခုက်ေနာ့္ facebook account ႏွင့္ gmail ထံမွ ခုိးယူရရွိသြားေသာ (မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားစြာႏွင့္ တစ္ႏွစ္တာကာလပတ္လုံး ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ စကားမ်ား)အခ်က္အလက္မ်ားသည္ နအဖအလိုေတာ္ရိတို႔ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ တစိတ္တပိုင္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္မွာ သံသယ ရွိစရာမလိုေသာ္လည္း ထို႔အတြက္ က်ေနာ့္အေနျဖင့္ စိုးစဥ္းမွ် ပူပန္ျခင္းမျဖစ္ပါ။ လူပဲေသေသ၊ နာမည္ပဲေသေသ သမိုင္းမွာ က်ေနာ္ ႏွစ္ဖက္ခၽြန္သူလွ်ဳိတစ္ဦး အျဖစ္မခံခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသျပဖို႔သာ လိုရင္းျဖစ္သည္။

က်ေနာ္သည္ ကိုယ့္ယုံၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္အရာအားလုံးအား ရင္းႏွီးရဲေပမယ့္ ငဲ့ညွာ ေထာက္ထားရမည့္ သူမ်ားလည္း ရွိေနျပန္သည္။ အားလုံး သိၾကသည့္အတိုင္း ျမန္မာျပည္တြင္းမွ အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူမ်ားမွာ အီလက္ထေရာနစ္ အက္ဥပေဒ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကိုလည္း တခ်ိန္တည္းလိုလို ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ သာဓကမွာ က်ေနာ့္ gmail account ကို မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ခိုးယူျခင္းခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔မွာပင္ ျပည္တြင္းမွ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းတစ္ဦး ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံလိုက္ရပါသည္။ ထို႔နည္းတူပင္ က်ေနာ့္ gmail account ထဲရွိ contact မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း လိုက္လံတိုက္ခိုက္ေနပါသည္။ က်ေနာ့္အမွတ္ျဖင့္လက္ခံစကားေျပာလွ်င္ပင္ ထိုလူမွ valid code ရရွိသြားၿပီး မိတ္ေဆြတို႔၏ gmail ကို ခိုးယူရရွိသြားႏိုင္သည္ဟု သိရပါသည္။ မိတ္ေဆြ သုံးဦးထက္မနည္း password ေျပာင္းလိုက္ရသည္ဟု သိရွိရၿပီး တခ်ဳိ႔မွာ ၄င္းတို႔၏ gmail account မ်ားပင္ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။ က်ေနာ့္ထံသို႔ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ဆက္သြယ္လာသူမ်ား မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် က်ေနာ့္ facebook account မွာလည္း ရန္သူ႔ေထာက္လွမ္းေရးသမားမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဝးရာ ဘဏ္တိုက္ တစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။ ယခု ထိုဘဏ္တိုက္ႀကီး၏ လုံၿခံဳေရးကို က်ေနာ့္ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ မထိန္းသိမ္းႏိုင္ေတာ့ပါ။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ရန္သူ႔ သတင္းေပး အျဖစ္မခံခဲ့ေသာ္လည္း လုံၿခံဳမႈမရွိေသာ က်ေနာ့္၏ facebook account မွာ အလိုလိုေနရင္း ရန္သူ႔သတင္းေပး ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္ယခု အသုံးျပဳေနေသာ facebook account အား terminate လုပ္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိတ္ေဆြအေပါင္းအား အသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။

ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင့္…
စိုင္းသိန္းဝင္း (၁၇.၅.၂၀၁၁)

No comments: