Pages

 

Wednesday, May 7, 2014

ျမန္မာျပည္နဲ႔ NLD ရဲ႕ အနာဂါတ္အတြက္ အျမန္ဆံုး မဲေပးေတာင္းဆိုၾကပါစို႔

1 comments

1 comment:

Anonymous said...

ဘာမွ လုပ္ မ ေန န့ဲ ဘာ မွ ျဖစ္ မ လာ ဘူး ပို ဆိုး လာ တယ္ လဒ္ စား မူ မ်ား လာ တယ္ ဗရမ္းဘ တာ ျဖစ္ လာ ျပိ ပ်က္ ရုံ ဘဲ က်န္ ေတာ့ တယ္