Pages

 

Monday, December 2, 2013

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လင္းေရာင္ျခည္္ကို ေငြနဲ႔စက္၍ မ၀ယ္ေစခ်င္

0 comments
 
နိုင္ငံလံုးကြ်တ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ျပီးသည္ႏွင့္ နိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု လည္းေကာင္း ၊ နိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟုလည္းေကာင္း ႏွစ္ဘက္ မူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ နိင္ငံ ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတိုင္သို႔ သြားေနသည္ကို ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။ယင္းသို႔ သြားရာတြင္ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္လိုသည္ဟု ထင္ျမင္ပါသည္။

 ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာသည္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္ေသာ Semi-Government ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ နိုင္ငံတကာအလႈေငြမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရသည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ရရွိႏွင့္သံုးစြဲေငြစာရင္းမ်ား ကို ျပည္သူမ်ား ရွင္းလင္းစြာ သိရွိနိုင္ေစရန္ “ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ” ရွိရွိ ခ်ျပရန္လိုအပ္သည္။ယခုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုရျခင္းမွာ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး   စင္တာ ၏ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈမ်ား ၊ ေဒါက္တာတစ္ဦးမွ လခေငြ ေဒၚလာတစ္ေသာင္းေတာင္းဆိုမႈ သတင္းမ်ား ၊ တိုင္းရင္း     သား လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲမ်ားအား ကားပါမစ္မ်ား ခ်ေပးမႈျဖင့္ စည္းရံုးဆြဲေဆာင္ျခင္း စသည့္ သတင္းမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔ေနေသာ   ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္ ။ ယခုေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္သည္ သမိုင္းတြင္မည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ထိုသို႔ သမိုင္း  တြင္မည့္ကိစၥတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသူတို႔သည္ မ်က္ေတာင္ေမႊးတစ္ဆံုးသာ ၾကည့္ျပီး ကိုယ္က်ိဳးရွာ စီးပြါးေရးေရာစပ္ကာ     သမိုင္းတရားခံ အျဖစ္ခံမည္လား ၊ မိမိတို႔ သားသမီးေျမးျမစ္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္ၾကီးမ်ား၏ မ်ိဳးဆက္မ်ားဟု ဂုဏ္ယူေစခ်င္သလား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲစားၾကီးတို႔ရဲ ႔ မ်ိဳးဆက္ဟု ကဲ့ရဲ ႔ခံမည္လား  ၾကိဳက္ရာေရႊးခ်ယ္နိုင္ပါသည္ ။ 
 
 ကားပါမစ္မ်ားထုတ္ေပးခဲ့သည္ ဆိုသည္မွာလည္း ေဆြးေႏြးပြဲကာလ ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ ေဆာက္ဆဲကာလတြင္    ျပည္တြင္းရွိ ေနရာေဒသမ်ားအား နိုင္ငံေတာ္ဥပေဒႏွင့္အညီ လိုင္စင္ရွိကားမ်ားျဖင့္ အလြယ္တ ကူေမာင္းႏွင္သြားလာနိုင္   ေစေရးအတြက္ျဖစ္ျပီး လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔တို႔၏ လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္မ်ားအား လိုင္စင္ရရွိေစေရးအတြက္ျဖစ္ပါသည္။ထိုသို႔    ရည္ရႊယ္ခ်က္ျဖင့္ ခ်ေပးလိုက္သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ျမန္မာနိင္ငံကားေလာကတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါမစ္မ်ားျဖင့္ တန္ဖုိးၾကီး  ကားမ်ား တင္သြင္းမႈမ်ား မ်ားျပားလားၿပီး လိုင္စင္မရရွိေသးခင္ လက္ေျပာင္းလက္လႊဲေရာင္းခ်ရာမွ ျပႆနာမ်ိဳးစံုတတ္   ေနပါသည္။ ထိုသို႔ မလိမ့္တပတ္ နည္းျဖင့္ တင္သြင္းမႈမ်ား ၊ ပါမစ္လက္ေျပာင္းမႈမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔တာ၀န္ရွိသူ   တစ္ဦး၏ ေထာက္ခံစာမ်ားျဖင့္ လုပ္စားေနသည္မွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲစားဟု သမုတ္ခံရျခင္းမွာ မလြန္ဟု ဆိုနိုင္သည္။

 အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) မွ ဦးပီတာလင္းပင္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန္ေရာက္ရွိလာေသာ  အခါတြင္လည္း မိမိအိမ္နဲ႔ၿခံကိုေရာင္းျပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳေနသည္ဟု ေျပာဆိုတတ္ေသာ ဦးေအာင္မင္းႏွင့္   ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ေပါင္းျပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ရလို႔ သူလည္း လူမြဲစာရင္း၀င္ေတာ့မယ္လို႔ ဦးေအာင္မင္းေျပာတတ္ေသာ ဦးလွေမာင္ေရႊ တို႔ႏွစ္ဦးကလည္း ဦးပီတာလင္းပင္ကို “ အင္လ်ားကန္ေစာင္းမွာ ေနအိမ္လည္းေပးမယ္ ၊အခုစီးလာတဲ့ ကား၃စီးထဲက ၾကိဳက္ရာယူသြား ။ သံုးစရာမရွိရင္ သိန္းတစ္ေထာင္ေပးမယ္ ။ဖုန္းလည္းေပးမယ္ ”  လို႔ေျပာဆိုခဲ့တာေတြ   က မည္သည့္သေဘာမ်ားပါလဲ ။ယင္းသို႔ ေပးအပ္မည္ဆိုသည္မွာလည္း ဦးေအာင္မင္း၊ဦးလွေမာင္ေရႊ တို႔ ပိုင္ဆိုင္ထား  သည္မ်ားကို ေပးသည္လား ၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာထဲက ေပးသည္လား ဆိုသည္မွာ သံသယပြါးစရာျဖစ္ပါသည္ ။မည္သည့္ပိုင္  ဆိုင္မႈပင္ ျဖစ္ပါေစ ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၊ အမ်ိဳးသားသင့္ျမတ္ေရး အတြက္ ဆြဲေဆာင္စည္းရံုးမႈဆိုသည္မွာ နိုင္ငံေရး စကား၀ိုင္းမဟုတ္ဘဲ၊ေတြ႔ဆံုညွိႏႈိင္းအေျဖရွာျခင္းမဟုတ္ဘဲ အဘယ့္ေၾကာင့္ ပစၥည္းဥစၥာျဖင့္ ဗန္းျပစည္းရံုးေသာ နည္း ဗ်ဴဟာ ျဖစ္ေနပါသလဲဟု အေမးရွိလာပါသည္။အကယ္၍ ထိုသို႔ ေပးကမ္းျခင္းျဖင့္ စည္းရံုးနည္း  ေအာင္ျမင္သည္ဟု ဆိုပါက ေနာက္ေနာင္တြင္ ထို႔ထက္မကေသာ ေပးကမ္းမႈမ်ိဳး (သို႔မဟုတ္) ထို႔ပမာဏနည္းတူ ရေပါက္ရလမ္းမ်ား ဖန္တီး ေပးထားမည္၊ နိုင္ငံေရးေလာက ဂယက္မရိုက္ရင္ျပီးေရာ ဟူေသာ သေဘာမ်ိဳးပင္လား ဟု ေတြးေတာမိပါသည္။

 ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ဆိုသူမ်ားအား ဤကဲ့သို႔ စီးပြါးေရးနည္းနွင့္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္ကမ္းမႈ အစစ္အမွန္မဟုတ္ပါ ။ မိမိသည္လည္း တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား အထူး သျဖင့္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလက္တံ ထိေရာက္စြာ မစိုးမိုးနိုင္ေသာ ေခါင္းပါးေဒသမ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ဖူးပါ  သည္။ယင္းအေျခအေနတြင္ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားဆိုသူမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားတစ္ရပ္လံုးကို ကိုယ္စားမျပဳျခင္း  မ်ားေတြ႔ရပါသည္။လက္နက္ကို အားကိုး၍ တပ္ဖြဲ႔စီးပြါးေရးေတာင့္တင္းရန္ျပဳလုပ္ေနျခင္းမ်ားသာ ရွိသည္။မိမိတုိ႔ ေငြတိုက္မ်ားအား ယခုတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ဆိုသူတို႔ လာေရာက္ ေဖာက္ထြင္းယူငင္ျခင္းမျပဳနိုင္ရန္ နီးစပ္ရာ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ျပည္သူ႔စစ္မ်ား စသည္တို႔ကို လံုျခံဳေရး အကူအညီေတာင္း၍ ညဘက္တြင္ပင္  ၾကက္အိပ္ၾကက္နိုး ျဖင့္ ရင္တမမနွင့္ ကုန္လြန္ခဲ့ရေသာ ႏွစ္မ်ားက အသိျဖစ္ပါသည္။အခ်ိဳ႔ေဒသခံမ်ားဆိုလွ်င္ အစိုုးရခ် မွတ္ေပးေသာ ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈနည္းပါးသည့္အျပင္ ၀ယ္လက္မရွိသည္ က တစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ရွည္စြာလုပ္ကိုင္လာေသာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးကဲ့သို႔ ၀င္ေငြမေကာင္းသည္က တစ္ေၾကာင္း ၊ အဓမၼ ေစခိုင္းခံရမႈႏွင့္ မက္ေလာက္စရာ ပမာဏျဖင့္ ဘိန္းတစ္ရာသီအတြက္ ယင္းလက္နက္ကိုင္မ်ားမွ ၾကိဳတင္ေငြေပး၍ စိုက္ခိုင္းသည္တို႔က တစ္ေၾကာင္း စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစံုျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသား တို႔သည္ အေမွာင္ထုတြင္းမွ ရုန္းမထြက္နုိင္ ၾကေသးပါ။ရွမ္းျပည္နယ္တြင္လည္း လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္သူတို႔၏ အဓမၼ ေစခိုင္းမႈႏွင့္ လူသစ္စုေဆာင္းခံရမႈ မ်ားလည္း ရွိေနပါသည္ ။စာေရးသူ အလုပ္မွ အနားမယူခင္ကာလမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ရေသာ ကာလမ်ားျဖစ္သည္။ယခုကဲ့သို႔ ရွမ္းနွစ္သစ္ကူးကာလနီးကပ္လာျပီဆိုလွ်င္ တစ္ဖက္နိုင္ငံ လြယ္တိုင္းလွ်ံတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲသို႔ တတ္ေရာက္ရန္ဟုူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ လူငယ္မ်ားကို ေခၚယူျပီး လြယ္တိုင္းလွ်ံ တြင္ စစ္သင္တန္းေပးကာ အခ်ိဳ႔ကို ျပန္လည္ေစလႊတ္ျခင္း ၊အခ်ိဳ႔ကို တပ္သားသစ္ ေခၚယူထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္ ။စာေရးသူရံုးတြင္ လုပ္အားေပးလုပ္ဖူးသူ အိုက္အင္ သည္လည္း ယခုအခါ ထိုနည္းျဖင့္ တပ္သားသစ္ ျဖစ္သြား ဖူးေလသည္ ။

 ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ စီးပြါးေရးဆြဲ ေဆာင္ျခင္းမ်ား   ႏွင့္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း တစ္ဖက္လွည့္ျဖင့္ ပါမစ္ေရာင္းျခင္း စာရင္းအတိအက်မရွိေသာ အလႈေငြမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ စိတ္ၾကိဳက္ လခယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မေနသင့္ေတာ့ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲစား ဟူေသာ စကားလံုးသည္ တိုင္းျပည္၏ သစၥာေဖာက္ ဟု မေျပာရံုသာရွိပါေတာ့သည္ ။အကယ္၍သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ျမတ္နိုးသည္ဟုဆိုလွ်င္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ နိုင္ငံေရးခံယူခ်က္အား စားပြဲ၀ိုင္းတြင္ အေျဖရွာျပီး ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရယူျပီး ယခုယင္းအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ကုန္က်ေနေသာ ေငြေၾကးမ်ားအား ယင္းလက္နက္ကိုင္မ်ားၾကီးစိုးရာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား ၏ ဖြံျဖိဳးေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရႊက္ေပးနိုင္မည္ဆိုပါက   အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရာင္ျခည္   သည္ ထိုေဒသမ်ားတြင္ အမွန္တကယ္ ေတာက္ပေနပါလိမ့္မည္ ။

ၾကည္လင္း( ထေနာင္းေျမ )

No comments: