Pages

 

Thursday, November 21, 2013

MPC ယူေပးတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ျပည္သူေတြကို ဒုကၡႏြံ႔ထဲက မတက္နိုင္ေအာင္ ဆြဲထားတဲ့ ခဲတစ္လံုးလား

0 comments
 
လိုင္ဇာေတြ႔ဆံုညီလာခံမွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္သို႔ ကူးေျပာင္းစျပဳေနၿပီဟု ထင္မွတ္ရေအာင္လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ(MPC) တို႔၏ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ ေတြ႔နိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ပြါးလာေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားကမူ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအစစ္ အမွန္လမ္း မဟုတ္ပါ။         

 အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤသို႔ေျပာရသနည္းဟုဆိုေသာ္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို ၾကည့္ပါ။ ယခင္က တရားမ၀င္လက္နက္ကို္င္မ်ားဟု သတ္မွတ္ထားရာမွ ေဆြးေႏြးေနစဥ္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ လက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ေျမေပၚသို႔ ေပၚေပၚထင္္ထင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ေကအိုင္ေအဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္သည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ ႔သို႔ သူ၏ယာဥ္တန္းႏွင့္လာစဥ္ကလည္း ဂ်ိန္းေဖာမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားက  ႀကိဳဆိုၿပီး အျခားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကမူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေပၚသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္အတြက္ အားေပးႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေကအိုင္ေအအေနႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး ၎ဘက္တြင္ရွိသည္ဟု အထင္ေရာက္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္တြင္ ကန္႔လန္႔လုပ္လာပါေတာ့သည္။ ရန္ကုန္သို႔ေရာက္ရွိေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္အေနျဖင့္ ေရွာင္လြဲ၍ မရေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနသည္ဟု၀န္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းေရွာင္လႊဲ၍ မရေသာအခ်က္မ်ားကိုမူ ေျပာဆို ခဲ့ျခင္းမရွိ။ မူဆယ္-နမ့္ခမ္း ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးအား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္၊ တိုက္ပြဲအတြင္း ေကအိုင္ေအမွ ခ်ိဳးဖ်က္ထားေသာတံတားမ်ားအား ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ စစ္တပ္မွ ကနဦးလမ္းေၾကာင္းအေပၚ မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာမွ တို္က္ပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခင္က ျပည္ပမီဒီယာကိုသာအားကိုးခဲ့ရေသာ ေကအိုင္ေအအေနျဖင့္   ယခုအခါ ျပည္တြင္းမီဒီယာကိုအသံုးခ်၍ စစ္တပ္မွတိုက္ပြဲမ်ားဖန္တီးေနသေယာင္ ေျပာဆိုခြင့္ရလာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ စခန္းသစ္ ေဆာက္၍ ရိကၡာမ်ားေကာက္ခံစုေဆာင္းေနျခင္းတို႔ကို တရား၀င္ျပဳလုပ္ခြင့္ရလာသည္။

  ေကအိုင္ေအနည္းတူ မြန္ျပည္နယ္ဘက္မွ လက္နက္ကိုင္မ်ားကလည္း ယခုအခါ အစိုးရနွင့္စစ္တပ္၏မူ၀ါဒ မ်ားကို သေဘာမတူပါဟူ၍ ေၾကျငာေလသည္။အေၾကာင္းမွာ ဆက္ေၾကးေငြဟုေခၚေသာ အခြန္အခေကာက္ခံ ေငြျဖင့္ ၎တို႔တပ္မ်ား အသက္ဆက္ေနရသည္ျဖစ္ရာ အကယ္၍ ယင္းေငြမ်ားေကာက္ခံမႈႏွင့္ လူသစ္မစုလွ်င္ ၎တို႔အင္အား ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ဟု အေၾကာင္းျပသည္။ ယခင္ကလည္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားေရာက္ရွိမႈ နည္းပါးေသာ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ပင္လွ်င္ ယခုမူ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ၎တို႔ေနထိုင္ရာရပ္ရြာတြင္း ေပၚေပၚ ထင္ထင္သြားလာေနၿပီး လူသစ္စုျခင္းမ်ား၊ ေခါင္းစဥ္မ်ိဳးစံုႏွင့္ ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကို မတက္မေနရစေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ေပသည္။

 ဤသို႔ျဖင့္ MPC မွ ဆြဲေခၚလာေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔သြားမည္ဟုသာ တဖြဖြ ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ လက္နက္စြန္႔ေရးဟူေသာ အခ်က္ကိုမူ ေသမတတ္ေၾကာက္ရြံ ႔  ကာ ေခါင္းတြင္တြင္ခါေနသည္။ လက္နက္မစြန္႔နိုင္ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရနိုင္သည္မွာ အားလံုးအသိပင္ျဖစ္သည္။ ယခင္က နယ္စပ္ေဒသတြင္လႈပ္ရွားၿပီး ျပည္ပတြင္သာ ေနထိုင္က်က္စားေနေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္မူ   ျပည္တြင္းရွိ ၿမိဳ ႔ႀကီးမ်ားေပၚေရာက္ရွိလာကာ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ စည္း႐ံုးပြဲမ်ား၊ အလွဴေငြေတာင္းခံျခင္း၊  ရံပံုေငြ ရွာေဖြျခင္းမ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ျပဳလုပ္လာေနၿပီ။ မည္သူမွ်မကန္႔ကြက္ရဲေခ်။ ၎တို႔လုပ္ခ်င္သည္မ်ားကုိ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွ ေငြအား၊ လူအား၊ ပစၥည္းအား၊ ပါ၀ါအာဏာအား အစရွိသျဖင့္ တစ္ခုျပီးတစ္ခု ေရ/မီး အစံုထားႏိုင္ေရး ကူညီေနသည္။ ထိုသို႔ ပစားေပးအေပ်ာ့ဆြဲျဖင့္ ကူညီေနေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္မ်ားအေနျဖင့္     အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသို႔ ေရာက္ရွိမလာပဲ ၎တို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအား စီးပြါးေရးအင္အား၊                    လူလက္နက္အင္အားမ်ား ေတာင့္တင္းေအာင္ျပဳလုပ္ေပးေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ ABSDF  ဥကၠဌသံခဲသည္လည္း ၎တို႔အား MPC မွ ကားအစီး ၆၀ ပါမစ္ေပးထားေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔အဖြဲ႔မွာ အင္အားအနည္းဆံုးျဖစ္၍ ကားရရွိမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း  ဖြင့္ဟခဲ့သည္။ ထုိသို႔ဆိုလွ်င္က်န္ အင္အားၾကီးအဖြဲ႔မ်ား မည္မွ်ရရွိေနပါသနည္း။

 MPC အေနႏွင့္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ရည္ရႊယ္သည္ဟု မျမင္မိပဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းအား ပြဲစားသဖြယ္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ထင္ရသည္။ MPC သည္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕က ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝေပးျခင္းမရွိ၍ NGO အဖြဲ႕အစည္းေတြအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာအေထာက္အပံ့ မ်ားျဖင့္ ရပ္တည္ရပါသည္။ လက္ရွိအထိ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႔မ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေပးမႈသည္ ေဒၚလာ ၁၀၇ သန္းႏွင့္ ယူရုိ ၇ သိန္းေက်ာ္ရရွိေနၿပီး ဂ်ပန္မွလည္း ေနာက္ထပ္ ၁၁ သန္းေပးဦးမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းေငြေၾကးမ်ား သံုးစြဲ                 မႈသည္ စာရင္းအတိအက်ရွိမလာပဲ ေပ်ာက္ကြယ္ေနၿပီး MPC အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္လည္း ၎တုိ႔အတြက္ လခသေဘာ မ်ိဳးျဖင့္ ယူေနသည္မွာလည္း ေၾကးႀကီးေနျပန္သည္။ဤပမာဏျဖင့္ မတည္ထားေသာ MPC အတြက္ ဦးေအာင္မင္း မွလည္း အိတ္စိုက္ လုပ္ကိုင္ေနရသည္ဟု ညည္းျငဴဖူးျပန္သည္။ ထိုသို႔ ေငြေၾကးအကုန္အက် မ်ားေနေသာ္လည္း MPC အေနျဖင့္   ျငိမ္းခ်မ္းေရးအား အမွန္တကယ္ယူေဆာင္လာျခင္းမရွိပဲ နယ္စပ္ေဒသတြင္ လက္နက္အားကိုးျဖင့္ မင္းမူေနေသာ အဖြဲ႔မ်ားကို ေျမေပၚသို႔ တရား၀င္ဆဲြေခၚလာျပီး နိုင္ငံေရးစြက္ဖက္ျခင္းမ်ား ၊ ေနာက္ခံစီးပါြးေရး ေတာင့္တင္းရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားသာ လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္ကို ေတြ႔ရွိေနရပါသည္။ တစ္ဖက္ လက္နက္ကိုင္မ်ား မွလည္း ရရွိလာေသာ အခြင့္အေရးကို ဆံုးရွံဳးမခံဘဲ ေျမေပၚသို႔ေရာက္ရွိေနခိုက္တြင္ ၄င္းတို႔လိုခ်င္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုဟု အမည္တပ္ျပီး ကမၻာေပၚတြင္ မည္သည့္နိုင္ငံမွမရွိသည့္ ျပည္နယ္တစ္ခု-စစ္တပ္တစ္ခု ေပၚလစီ ကိုသာ ေဇာင္းေပးေျပာေနသည့္အျပင္ နိုင္ငံေရးလွႈံ႕ေဆာ္ျခင္း ၊ ညီလာခံမ်ားက်င္းပျခင္း တို႔ျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ မူ၀ါဒ ေရးရာမ်ားကို ဆြဲေဆာင္စည္းရံုးေနသည္။ ၎တို႔ လက္ေအာက္တပ္မ်ားကလည္း ေဒသအတြင္းလက္နက္ကိုင္ကာ သြားလာေနျပီး အခြန္အခႏွင့္ လူသစ္မ်ား စိတ္ၾကိဳက္ ေကာက္ခံေနသည္။

အကယ္၍သာ ဤေဆြးေႏြးပြဲၾကီးသည္ အီလည္လည္ျဖင့္ ေပရွည္ျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေပါင္းစံုမွ လံုး၀မျဖစ္နိုင္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားေပၚထြက္လာခဲ့လွ်င္ ထပ္မံ၍ ကြဲၾကၿပဲၾကဦးမည္။ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ တြင္ MPC သည္လည္း ရရွိထားေသာအလွဴေငြမ်ားကို ျပန္လည္စာရင္းမရွင္းပဲ ၿငိမ္သြားေတာ့မည္။ အပစ္ရပ္မည့္ အဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ကားပါမစ္၊ သစ္ပါမစ္ မ်ားခ်ေပးထားသည့္ လုပ္ကြက္မ်ားကို လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအမည္မ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္၍မရသည့္အတြက္ ၎တို႔အမည္ျဖင့္ ကိုယ္စားလုပ္ေပးေနရသည္မွ ရရွိလာသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုလည္း ဖင္ခုထိုင္ကာ အနားယူေပမည္။ေဆြးေႏြးပြဲကာလတြင္ လူသစ္စု၊အခြန္ေကာက္ေငြမ်ား၊ စခန္းသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ ျပီးေသာ  အင္အားဖြံ႔ျဖိဳးလာသည့္ လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ား ျပန္ျဖစ္လာဦးမည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ သံသရာလည္ေနကာ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္း တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ ဒီမိုကေရစီနိင္ငံသို႔ ေရာက္ ေအာင္ မသြားနိုင္ေတာ့ပဲ စစ္ပြဲႏြံအတြင္း တ၀ဲလည္လည္ျဖစ္ကာ ျပည္သူမ်ားကို ဒုကၡႏြံတြင္းမွ မတက္နိုင္ေအာင္ ဆြဲထားေသာ ခဲတစ္လံုးျဖစ္ေနျပီလားဟု စဥ္းစားမိပါေတာ့သည္။
 
              ဖိုးဒီ
 

No comments: