Pages

 

Friday, April 20, 2012

အဘမန္း… ဘာလဲ!!!! အဘမန္း… ဘယ္လဲ !!!! (၂)

2 comments
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တတိယ ပံုမွန္ အစည္းအေ၀းရဲ႕ (၆) ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္းက ‘‘ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ လစာနဲ႔ စရိတ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ေအာက္ေျခ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ လစာနဲ႔ စရိတ္ေတြကို လံုေလာက္စြာ ခ်ီးျမွင့္ေပး ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ လိုအပ္ရင္ ႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြ အတြက္ အသက္ေပးစြန္႔လႊတ္ေနၾကတဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႕ ရိကၡာ၊ စရိတ္၊ စစ္၀တ္နဲ႔ အသံုးအေဆာင္စရိတ္ေတြ အပါအ၀င္ အျခားစရိတ္ေတြ ကိုလည္း အနည္းဆံုး ၁၉၅၉-၁၉၆၀ ခုႏွစ္က ရရွိထားတဲ့ စရိတ္ေတြရဲ႕ တန္ဖိုးအတိုင္း ရရွိေအာင္ ခြင့္ျပဳေပးသင့္ေၾကာင္း’’ ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဦးေရႊမန္းရဲ႕ တင္ျပခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတကိုယ္စား ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီး ဦးလွထြန္းမွ လစာတိုးျမွင့္မႈကို ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ပိုမိုကုန္က်လာမည့္ လစာႏွင့္ အျခားအသံုးစရိတ္ေတြ မ်ားျပာားလာမွာျဖစ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်တ္မွာ အခက္အခဲေတြ႔လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေ၀းလံေခါင္သီေဒသမ်ားမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ငဲ့ညွာေထာက္ထားေသာအားျဖင့္ ၄င္းတို႔ရဲ႕ ေဒသစရိတ္ႏႈန္းထားမ်ားကို ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စတင္တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္ရန္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရ အဖြဲ႔ဟာ စတင္တာ၀န္လြဲေျပာင္းရယူခ်ိန္ကစၿပီး ျမင့္မားတဲ့ လစာႏႈန္းထားေတြကို ရယူခံစားျခင္းမျပဳပဲ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က ႏႈန္းထားအတိုင္း ရယူခံစားေနၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးမွာ အစိုးရ၀န္ထမ္း အေရအတြက္ စုစုေပါင္းဟာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးလူဦးေရရဲ႕ (၃.၃%)ခန္႔ရွိတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ျပည္သူအစိုးရျဖစ္တာနဲ႔ အညီ အစိုးရ ၀န္ထမ္းမဟုတ္ေသာ သာမန္လက္လုပ္လက္စား ျပည္သူ (၉၆.၇%) ကိုလည္း ျပန္လည္ငဲ့ကြက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အခုဆိုရင္ လစာတိုးေပးေရး ေဆြးေႏြးေပးမႈေတြေၾကာင့္ အရပ္ရပ္ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ႐ုတ္တရက္ တက္လာတာကိုလည္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လစာသို႔မဟုတ္ ေထာက္ပ့ံကူညီမႈေတြ တိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ၿခံဳငံုစဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေရႊမန္းအေနနဲ႔ သမၼတထံ ေတာင္းဆိုခ်က္နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ မီဒီယာေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုကာ ၀န္ထမ္းမ်ားလစာတိုးေရးကိစၥကို အဓိကထား ေဆြးေႏြး သြားပါတယ္။ ဒီလိုေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အေနနဲ႔ ရဲရဲရင့္ရင့္ သတိၱရွိရွိျဖင့္ ေျပာဆိုရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဦးေရႊမန္းရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အေၾကာင္းကို မီဒီယာေတြကေနတဆင့္ ပ်႕ံႏွံ႔ၿပီးတဲ့ေနာက္ ရန္ကုန္တြင္ တိုင္ရီစက္႐ံုမွ အလုပ္သမားမ်ား အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုမႈမ်ားမွ စတင္ၿပီး စက္႐ံုမ်ားတြင္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚလာရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ၀န္ထမ္းေတြ လစာတိုးေပးေရးကိစၥကို တင္သြင္းစဥ္ကလည္း ဦးေရႊမန္းရဲ႕သား တိုးႏိုင္မန္းမွ တဆင့္ မီဒီယာမ်ားသို႔ ပိုမို ျပန္႔ပြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေစပါတယ္။ ဦးေရႊမန္းအေနနဲ႔ ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတိုးေရးကိစၥကို အေၾကာင္းျပ ၿပီးေတာ့ အစိုးရကို ဖိအားေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္ေပးလာခဲ့ပါတယ္။ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကို သမၼတမွ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္မယူပဲ သမၼတလုပ္ပိုင္ခြင့္အတြင္းမွ ရပ္တန္႔ေပးခဲ့တာကို လည္း ဦးေရႊမန္းမွ အျမင္မၾကည္လင္ခဲ့ပါဘူးဆိုတာ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ သတင္းေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ပါတယ္။
ယခင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္က ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈကို လက္တေလာေျပလည္ေစဖို႔ ၀န္ထမ္းေတြကို လစာတိုး ေပးျခင္းနဲ႔ေျဖရွင္းခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၉ခုႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၉၃ခုႏွစ္ မွာတစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ၊ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ တြင္ တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း ၅ ႀကိမ္တိတိ လစာေတြ တိုးေပးခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၂ခုႏွစ္မွာ ေရႊတစ္က်ပ္သားကို တစ္သိန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ေလာက္ ေပးရေပမဲ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ယေန႔ကာလမွာေတာ့ ၇၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေပးရပါတယ္။ ဆန္ဆိုရင္ လည္း ၂၀၀၂ခုႏွစ္မွာ တစ္ျပည္ ၂၈၀ က်ပ္သာ ေပးရ ေပမဲ့ ခုအခ်ိန္မွာေတာ့ တစ္ျပည္ကို ၁၅၀၀ က်ပ္ေတာင္ေပးရလို႔ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈဟာ ေျခာက္ဆ ေလာက္ အထိထိုးတက္လာတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာဟာ စစ္အစိုးရရဲ႕ ငါးပြက္ရာငါးစာခ်လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီးေတာ့ အေျခခံ လူတန္းစားေတြ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈဒဏ္ကို ခံခဲ့ရပါတယ္။ လစာတိုးလာေပမယ့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက လိုက္ပါျမင့္တတ္ခဲ့လို႔ ဂ်ာေအး သူ႔အေမ႐ိုက္ ဇာတ္လမ္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ အခက္အခဲကို လစာ တိုးေပးလိုက္႐ံုျဖင့္ မေျဖရွင္းႏိုင္ပဲ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈသာျမင့္တတ္လာခဲ့ပါတယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕လိုလားခ်က္က လစာတိုးဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းဖို႔ပါပဲ။ လစာသာတိုးလာၿပီး က်န္တဲ့ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္လို႔ ၀န္ထမ္းေတြပဲ ခဏတာ အဆင္ေျပၿပီး က်န္ ၅၈ သန္းေက်ာ္ ျပည္သူေတြက ကုန္ေစ်းႏႈန္းဒဏ္ကို ခံရပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြကလည္း လစာတိုးတာ နာမည္သာရွိေပမယ့္ တကယ္တန္းက်ေတာ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတတ္တာနဲ႔ ယွဥ္လိုက္ရင္ မူလအတိုင္းပဲ မေလာက္မငွ ျပန္ျဖစ္တာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဦးေရႊမန္းေျပာတဲ့ လစာတိုးေပးဖို႔ဆိုတာက ျပည္သူကို အေပါစား စည္း႐ံုးလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လစာတိုးေပမယ္ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္က ကုန္ေစ်းႏႈန္းကို ဘယ္လိုေတြ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးမယ္ဆိုတာေတြ မပါပဲ လစာတိုးေပးမယ္ဆိုတာခ်ည္းပဲ ေျပာေနေတာ့ ျပည္သူ ၅၈ သန္းေက်ာ္ကို ဒုကၡေရာက္ေအာင္လုပ္ေနသလိုပါပဲ။ တကယ္ေစတနာထားတာ မဟုတ္ပဲ စီးပြာေရး ကေမာက္ကမျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနတာလို႔ ျပည္သူေတြက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။


ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္း ေတာင္းဆိုတဲ့ ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျမွင့္ေပးေရး ကို လိုက္ေလ်ာျခင္း မရွိေပမဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၀န္ထမ္းေတြ အားလံုးကို ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ အျဖစ္ တစ္လလွ်င္ ၃၀၀၀၀က်ပ္စီ ၂၀၁၂ ဧၿပီလက စတင္ၿပီးေတာ့ ေထာက္ပံ့ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစက္မႈဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဘက္ဂ်က္ေတြအျပင္အျခား၀န္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ဘက္ဂ်က္အခ်ိဳ႕ကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မတ္လ (၂၄) ရက္ ရက္စြဲနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ထံသို႔ ဦးေရႊမန္းက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ သ၀ဏ္လႊာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။ သ၀ဏ္လႊာထဲမွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားရဲ႕ ခ်ီးျမွင့္ေငြ၊ အၿငိမ္းစားလစာေတြကို တိုးျမွင့္ေပးျခင္းနဲ႔ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းကိစၥရပ္ေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။

အဲဒီသ၀ဏ္လႊာပါ အခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက ဧၿပီလ (၉)ရက္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို သ၀ဏ္လႊာတစ္ေစာင္ ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ သ၀ဏ္လႊာမွာ ပါ၀င္တဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂိၢဳလ္ေတြရဲ႕ လစဥ္ခ်ီးျမွင့္ေငြကိုသာ ေလ်ာ့ေပါ့ခံစားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ပင္စင္လစာကို တိုးျမွင့္ေပးျခင္းကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ အခြင့္အာဏာ အတြင္းကပဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာ အရေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းထားတဲ့ အခ်က္ေတြပါ၀င္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက ရရွိမယ့္ အခြင့္အေရးကိုေတာင္ အျပည့္အ၀မယူပဲ လစာကို ေလ်ာ့ယူတာ ျပည္သူေတြ အေပၚမွာ ေစတနာထားတာပါ။ သမၼတတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ေတြကို အျပည့္အ၀မယူပဲ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ အၿငိမ္းစားလစာ တိုးျမွင့္ေပးတာက လည္း အၿငိမ္းစားယူသြားတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကို လက္ရွိကုန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး မေတာင့္မတေနရေအာင္ ေစတနာထားေဆာင္ရြက္ေပးတာပါ။ ဦးေရႊမန္းလို သားေတြက ကုမၸဏီေထာင္ အေဖကလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြေပး စတဲ့အလုပ္ေတြနဲ႔ ခ်မ္းသာေနေတာ့ ဒီပင္စင္လစာကို ဘယ္မက္ေမာပါ့မလဲ။ ဒါေပမယ့္ အၿငိမ္းစား ၀န္ထမ္းအမ်ားစုကေတာ့ ဘ၀ရဲ႕ ေန၀င္ခ်ိန္ေတြမွာ မေတာင့္မတ မေၾကာင့္မၾက ေနႏို္င္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးတဲ့ သမၼတႀကီးကို ေက်းဇူးတင္ေနၾကပါတယ္။

လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းေပးတာကလည္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအတြက္ ဖြဲ႔စည္းေပးထားတာပါ။ ျပည္သူေတြ ခံစားေနရတဲ့ မတရားမႈ ေတြကို ေျဖရွင္းေပးမယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေပးထားတာျဖစ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ ျပည္သူေတြ အေပၚထားတဲ့ ေစတနာကို ထင္ဟပ္ေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဦးေရႊမန္းကေတာ့ ျမစ္ဆံုအေရးကတည္းက မေက်လည္မႈေတြကို အရင္းျပဳၿပီး ဥပေဒေတြ မူေတြနဲ႔ သမၼတရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ဥပေဒနဲ႔ မညီေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့မႈအေပၚ ျပည္သူေတြက မေက်နပ္ က်ပါဘူး။ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာ လူေတြ မူေတြ မလိုပါဘူး။ တကယ္ အက်ဳိးရွိေအာင္ လုပ္ေပးခ်င္စိတ္အေပၚမွာပဲမူတည္ေနတာပါ။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ ျမန္မာ့လူ႕ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့ တစ္ဘက္ကလည္း ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ေနတာကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ တစ္ဦးအေနနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိဘဲနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သား အမည္ေကာင္း ခံယူၿပီးေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဖိအားေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္းဟာ DSA (၁၁)က ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ၁၉၈၈ အေရးအခင္းမွာ ဗိုလ္မွဴး အဆင့္ပဲ ရွိပါတယ္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ ဧရာ၀တီတိုင္း တိုင္းမွဴးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရၿပီး ေနာက္ဆံုး တပ္မေတာ္ ညိွႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴးရာထူးကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဧရာ၀တီတိုင္း တိုင္းမွဴး ဘ၀က သူ႔သား ေအာင္သက္မန္း ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ဧရာ-ေရႊ၀ါ ကုမၸဏီဟာ ဧရာ၀တီတိုင္း တစ္တိုင္းလံုးရဲ႕ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ေရာင္းခ်ခြင့္ကို တစ္ဦးတည္း မူပိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ခုလို ေအာင္သက္မန္းဟာ ဧရာ-ေရႊ၀ါ ကုမၸဏီနာမည္နဲ႔ လုပ္ငန္းေပါင္းစံုကို လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။ Red Link ဆိုတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီနဲ႔ ခ်ယ္ရီ FM ကလည္း တိုးႏိုင္မန္း ပိုင္တဲ့ ကုမၸဏီျဖစ္ပါတယ္။ တိုးႏုိင္မန္းဟာ ေယာကၡမျဖစ္သူ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေရႊ ( ေဇကမၻာ ) ရဲ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ ကိုလည္း ေနာက္ကြယ္ကေနၿပီး လုပ္ကိုင္ေပး ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ တိုးႏိုင္မန္းတို႔မိသားစုရဲ႕ အရွိန္ကိုု အသံုးျပဳၿပီး ဦးခင္ေရႊက မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊနံ႔သာေက်းရြာအုပ္စုက လယ္ဧက ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကိုု ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အနည္းငယ္ေပးၿပီး သိမ္းယူၿပီး ေဇကမၻာစက္မႈဇုန္ အပိုင္း (၃) ဆိုၿပီးေဖာ္ထုတ္ကာ အကြက္ ၁ကြက္ကို သိန္းရာခ်ီၿပီးေတာ့ ေရာင္းစားဖို႔ ႀကံစည္ေနပါတယ္။
ဦးေရႊမန္းဟာ သူ႕သားတိုးႏိုင္မန္းကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္မွာ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ တိုးႏိုင္မန္းဟာ အသက္ငယ္ရြယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္အခ်ိဳ႕က မေက်နပ္ပါဘူး။ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအီး ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ သူ႕သား ကင္ဂ်ဳံအန္ ဟာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေဖေသရင္ သားဆက္လက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မွာလား ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြကလည္း ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ တီးတိုးပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ပါတယ္။ ဦးေရႊမန္းဟာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္နဲ႔လည္း မေက်လည္မႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က တင္သြင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ခံုရံုးသို႔ တင္ျပဖို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ကန္႔ကြက္ခဲ့လို႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ အျဖစ္ တာ၀န္ယူရတဲ့ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပယ္ပ်က္ေစၿပီး ဂုဏ္သိကၡာညိွးႏြမ္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေ၀ဖန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဘမန္းဟာ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ထိပ္တန္းတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေပမဲ့ အခုအခါမွာ ဒီမိုကေရစီ အေရးကို အေၾကာင္းျပၿပီး လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ အာဏာကို တည္ေဆာက္ေနပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ အတိုက္အခံအင္အားစုေတြနဲ႔ အလြမ္းသင့္ၿပီး ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီကို ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလ မွာ ထိေရာက္တဲ့ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈမလုပ္ခဲ့လို႔ ပါတီဟာလည္း ရံႈးနိမ့္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဒီလိုရႈံးနိမ့္မႈအေပၚမွာ ပါတီ၀င္အခ်င္းခ်င္းကလည္း မေက်နပ္မႈေတြရွိလာၿပီး ပါတီအတြင္းနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ အဘမန္းကို ႏႈတ္ထြက္ေပးဖို႔ ဖိအားေတြမ်ားျပားလာတယ္လို႔ တီးတိုးေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈေတြ ရွိလာပါတယ္။
အဘမန္းသာ ႏႈတ္ထြက္သြားပါက သူ႔ သားေတြပိုင္ဆိုင္တဲ့ ဧရာေရႊ၀ါ ကုမၸဏီ၊ Red Link ကုမၸဏီ ေတြအျပင္ (ေဇကမာၻ) ဦးခင္ေရႊရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြပါ ထိခိုက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဘမန္း အေနနဲ႔ ဖိအားေတြကို ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲ၀င္ေရာက္လာတဲ့ အတိုက္အခံပါတီ NLD နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွာလား၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီနဲ႔ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြဘက္ကပဲ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ သြားမွာလား ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထြက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္ လို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ ၾကားမွာ သတင္းေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနပါတယ္။

2 comments:

nyunt aung said...

Aba Mann should resign b4 our former SPDC leader U Than Shwe's family face some "unpleasant things' in the very near future.

Anonymous said...

Suu Kyi recalled her fond memories of Delhi, saying her parents had asked her to address Jawaharlal Nehru as Panditji.
In his biography of Suu Kyi, she went to Oxford University in 1964 to get “out from under the thumb of her very fierce mother”. When she failed to secure admission into the programmes of her choice, English and forestry, she studied philosophy and “ended up with a very poor degree, a third.”

She fell in love with a Pakistani,” a relationship that “ended in tears.” She then moved to New York for a job at the United Nations and stayed there for three years, living with a family friend who was once a famous Burmese pop singer.

ေဒၚစုအသက္ ၁၈ နွစ္ေလာက္မွာ ပါကစ္စ္စတန္မြတ္စလင္နဲ ့ၾကိဳက္ခဲ့သတဲ့ကြယ္။

http://business-standard.com/india/news/much-warmth-some-restraint-at-manmohans-meetingsuu-kyi/475788/