Pages

 

Thursday, April 12, 2012

အေရာင္စံုေျပာင္းေသာသူမ်ားအေၾကာင္း

0 comments
အေရာင္ေျပာင္းေသာခ႐ိုနီမ်ားအေၾကာင္း မၾကာမီက အင္တာနက္တြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ဖတ္လိုက္ ရသည္။ ထို အေရာင္ေျပာင္းေသာ ခ႐ိုနီမ်ားသည္ မိမိအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေရာင္ (၂)ေရာင္သာ ေျပာင္းသည့္သေဘာရွိသည္။ တစ္ဖက္က ေဒၚစုၾကည္ကိုေျပးကပ္လိုက္သည့္အခါ အေရာင္ကတစ္မ်ိဳး လက္ငုတ္လက္ရင္း အာဏာပိုင္မ်ားကိုကပ္ထားသည့္အခါ အေရာင္ကတစ္မ်ိဳး။ ခ႐ိုနီမ်ားသည္ သူ႔အက်ိဳး စီးပြားအတြက္ လက္ရွိအခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားကို ယခင္ကလိုမဟုတ္ဘဲ လူမျမင္သူမျမင္ အဘရဲ႕ အဘရဲ႕ နဲ႔ ေျပာဆိုခ်ဥ္းကပ္၍ ငိုျပ၊ ခၽြဲျပရွိေနဆဲပင္။ တစ္ဖက္ကလည္း ေဒၚစုၾကည္ကိုေျပးေတြ႕လိုက္ၿပီး မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးလိုက္၊ ႏွစ္လိုဖြယ္ရာစကားေလးေျပာလိုက္၊ လိုေလေသးမရွိ ေဆာင္ရြက္ေပးလိုက္နဲ႔ ဒါသူတို႔အတြက္ သာမန္အလုပ္မွ်သာျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔ကား ႏွစ္ေရာင္သာေျပာင္းသူမ်ားျဖစ္သည္။

ႏွစ္ေရာင္ထက္ အေရာင္စံုေျပာင္းသူမ်ားလည္းရွိေသးသည္။ ထိုသူမ်ားကား အျခားမဟုတ္။ လက္ရွိ၀န္ႀကီးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ခ႐ိုနီမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အက်ိဳးစီးပြားအမ်ိဳးအစားခ်င္းမတူေပ။ ၀န္ႀကီးမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားက သမၼတ၏ အယံုၾကည္ရဆံုးသူ၊ အားအထားရဆံုးသူျဖစ္ေရး၊ အာဏာပိုမို ရရွိေရး၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုမိုရရွိေရး၊ လူေကာင္းလူေတာ္အျဖစ္ ထင္ေပၚေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားႀကီး စစ္စစ္ျဖစ္ေရး၊ ရရွိေရးအက်ိဳးစီးပြားျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ မတ္လမွာ ေခတ္ေဟာင္းစနစ္ေဟာင္းကို ထားခဲ့ၿပီး ေခတ္သစ္စနစ္သစ္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရေပၚထြန္းလာခ်ိန္မွာ အေရာင္စံုေျပာင္းေသာ၀န္ႀကီးမ်ား ေပၚလာသည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေရွ႕မွာ ကၽြန္ေတာ္က သစၥာရွိတယ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးခိုင္းရင္ ေသသြားပါေစ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ျပမယ္။ ကၽြန္ေတာ့ကိုခိုင္းပါ၊ တာ၀န္ေပးစမ္းပါ ဟူ၍ တစ္မ်ိဳး၊ အခု စနစ္ေျပာင္းၿပီးေနာက္အခ်ိန္၀ယ္ စနစ္ေတြေျပာင္းၾကပါ။ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြ ေျပာင္းၾက ပါ။ အိပ္ေပ်ာ္မေနပါနဲ၊ စာေတြဖတ္စမ္းပါ၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာစမ္းပါ၊ ျပန္မေျပာရဲတဲ့ေခတ္မဟုတ္ ေတာ့ဘူး။ သတၱိရွိရွိလုပ္စမ္းပါ ဟူ၍တစ္မ်ိဳး၊ ကာလတိုေလးအတြင္းမွာ ျခားနားခ်က္ကိုျမင္ေတြ႕ရသည္။

အခုလည္း သမၼတႀကီး ယံုစမ္းပါ၊ ခိုင္းစမ္းပါ၊ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ျပပါမည္။ သူမွသစၥာရွိ၊ သူမွ လုပ္တတ္ ဟန္ပန္မ်ိဳးျပလာသည္။ ဟိုတစ္ခ်ိန္တုန္းကလည္း သစၥာအရွိဆံုးအျဖစ္ ေၾကြးေက်ာ္ခဲ့သည္။ ယခုလည္း ေၾကြးေက်ာ္ေနျပန္ၿပီ။ ရဲရဲတင္းတင္းလုပ္၊ ရဲရဲတင္းတင္းေျပာဆိုတဲ့သေဘာထားမ်ား အသံ ပဲလား၊ အႏွစ္ပါ မ,ပါေတာ့ မသိပါ။ သာမန္ ႐ိုး႐ိုးမွန္မွန္ေနေသာ၀န္ႀကီးမ်ားကိုပင္ ငအ၊ ငတံုး၊ အိပ္ေပ်ာ္ ေနသူမ်ားဟု ဆိုလာျပန္သည္။

ေနာက္ထပ္ အသံတစ္ခုရွိေသးသည္။ အေပ်ာ့လိုင္း၊ အမာလိုင္း၊ သာရာစီးမဲ့ ခြထိုင္ေနသူမ်ားဟု ဆိုလာသည္။ တစ္ခ်ိန္က ေဒၚစုၾကည္ကိုမုန္းျပမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးနဲ႔ လူႀကီးမ်ားကႀကိဳက္သည္ဆိုလွ်င္ သူတို႔ပင္အမုန္းဆံုး၊ အရြံဆံုးအျဖစ္ ေၾကြးေက်ာ္ခဲ့သည္။ အခုေတာ့ ေဒၚစုၾကည္နဲ႔ဆက္ဆံမွ၊ သိကၽြမ္းမွ၊ ရင္းႏွီးမွ အေနာက္ကမၻာႀကိဳက္ေသာ အေပ်ာ့လိုင္းသမားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည္။ အဲေတာ့ အေပ်ာ့လိုင္း၊ အမာလိုင္းသည္ ေဒၚစုၾကည္ႏွင့္သာဆိုင္သည့္သေဘာ ေတြ႕ရသည္။ ဟိုတုန္းက ေဒၚစုၾကည္ကို ဘယ္လိုလုပ္ပစ္လိုက္မယ္၊ ဘယ္လိုေဆာ္လိုက္မယ္ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ယခု ေဒၚစုၾကည္အားေတြ႕လွ်င္ သကာေပါင္းမ်ားစြာေလာင္းထားေသာမ်က္ႏွာထက္ေတာင္ ခ်ိဳျပေန၏။ ၿပံဳးျပ ေန၏။ ေဒၚစုၾကည္ႏွင့္ရင္းႏွီးရတာ သိပ္ကိုေနာက္က်သြားတဲ့ဟန္အမူအရာမ်ိဳးလုပ္ျပလိုက္တာလည္း ျမင္သူတိုင္းသိ၏။ ေဒၚစုၾကည္က တို႔ကိုလက္ခံသြားၿပီလား၊ ယံုသြားၿပီလားလို႔ စိုးရိမ္တႀကီး အကဲခတ္ရ သည္မွာလည္း အမ်ားအျမင္ျဖစ္သည္။

ေၾသာ္ ဤေလာကႀကီးမွာ ႏိႈင္းစရာမရွိေလာက္ေအာင္ ၾသဇာတိကၠမႀကီးမားေသာ ေဒၚစုၾကည္ပါလား။ မွန္ႏိုင္ပါသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ။ ေဒၚစုၾကည္၏မွတ္ခ်က္ၾကားလိုက္တာနဲ႔ သူမဆရာ အေနာက္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္ခံလိုက္သည္။ အေနာက္တိုင္းက အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားလာ လွ်င္ ေဒၚစုၾကည္၏ Mandate အရ သမၼတဦးသိန္းစိန္ၿပီးလွ်င္ ဒုတိယ၊ တတိယအေတြ႕ခံရမည့္စာရင္း ပါရွိသြားသည္။ ထုိ၀န္ႀကီးမ်ားက ေမာ္မဆံုး၊ ေပ်ာ္မဆံုး၊ ၾကြားမဆံုးပါပင္။ က်န္၀န္ႀကီးမ်ားကို ငအ၊ ငတံုး ေတြလို႔ ယူဆတာ မွားသလားဗ်ာ။ ေဒၚစုၾကည္၏မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ပိတ္ဆို႔ထားေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံ မ်ားသို႔ တံခါးမရွိဒါးမရွိ ၀င္ႏိုင္ထြက္ႏိုင္ သြားႏိုင္ေနၿပီေလ။ က်န္၀န္ႀကီးေတြကို ဘာမႈစရာလိုေသးလို႔လဲ။ ေဒၚစုၾကည္နဲ႔ရင္းႏွီးရင္ ေဒၚစုၾကည္ကိုလိုလားျပရင္ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာင္ရႏိုင္ေသးတယ္မဟုတ္လား။ ဒါေၾကာင့္ ေဒၚစုၾကည္ထံက မွတ္ခ်က္ေကာင္းေကာင္းရဖို႔ ထိုေရာင္စံုေျပာင္းေသာ၀န္ႀကီးမ်ားက ေဒၚစုၾကည္ ေတာ္သည္။ ေဒၚစုၾကည္သည္ ပညာတတ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကံဳရွိသည္။ ႏိုင္ငံ တကာႏွင့္၀င္ဆံ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းရွိသည္။ သူမ၏ Image အလြန္ႀကီးသည္။ ဒါေၾကာင့္ သူမႏိုင္ဖို႔ သူမ-ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ရင္ႏိုင္ဖို႔ တာ၀န္ယူသည္။ သူမ-ႏိုင္ေအာင္လုပ္ေပးဖို႔ လြယ္လြယ္ေလးပါ။ ကၽြန္ေတာ္တတ္ႏိုင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ေပးခ်င္တယ္ဟု ေၾကြးေက်ာ္သည္ကို အံ့မခန္းၾကားလိုက္ ရသည္။ ေဒၚစုၾကည္၏တံခိုးအရွိန္အ၀ါႀကီးမားလာေပၿပီတကား။

ေဒၚစုၾကည္ႏိုင္ဖို႔ ေဒၚစုၾကည္ႏိုင္ေစခ်င္လြန္းလို႔ အားရပါးရဟစ္ေၾကြးေနသည့္အခါ သူ ၀န္ႀကီး ျဖစ္ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ေပးလိုက္သည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကို သတိမွရပါေသးရဲ႕လား။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၏ စိမ္းျဖဴေရာင္ေလးကို ေမ့သြားေလာက္ၿပီေပါ႔။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၏အေရာင္ေပ်ာက္ေစသတည္း။ ေဒၚစုၾကည္၏ ခြပ္ေဒါင္းအနီေရာင္ လႊမ္းလာၿပီေပါ႔။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)

No comments: