Pages

 

Sunday, April 1, 2012

ဒုတိယသမၼတသီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးဘာလို႔ႏႈတ္ထြက္သလဲ?

0 comments


ဒုတိယသမၼတ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးသည္ ေမလ (၃)ရက္ေန႔က ႏႈတ္ထြက္စာတင္ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ပလူပ်ံေအာင္ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ႏႈတ္ထြက္တယ္လို႔ေျပာသူက ေျပာၾက တယ္။ တကယ္လို႔ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ႏႈတ္ထြက္တယ္ဆိုရင္လည္း ေက်ေက်လည္လည္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာျပၿပီးမွ ႏႈတ္ထြက္သင့္တယ္လို႔ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ က်န္းမာေရးေၾကာင့္လို႔ပဲဆိုပါတယ္။ လည္းပင္းက၊ အူလမ္းေၾကာင္းကျဖစ္လို႔ဆိုၿပီးေတာ့ လူခ်င္းလည္းအေတြ႕မခံ၊ အေျပာမခံ၊ ဖုန္းဆက္လို႔ လည္းမရ၊ ႏႈတ္ထြက္စာတင္တယ္လို႔သာ ေျပာသံၾကားရပါတယ္။ က်န္းမာေရးအရဆိုရင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေက်ေက် လည္လည္ေျပာျပၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ က်န္းမာေရးအရ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိ ေၾကာင္း ေျပာဆိုသံ၊ ဆရာ၀န္၏မွတ္ခ်က္ျပသံမၾကားရ၍ ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေနပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း မေျပးေသာ္ ကန္ရာရွိဆိုသလို အျခားအေၾကာင္းမ်ားရွိေနမည္မွာ ဧကန္မလြဲပါ။
ထိုအေၾကာင္းမ်ားက အဘယ္နည္း။
႐ုတ္တရက္ခ်က္ခ်င္း ေစ့ေဆာ္တိုက္တြန္းလိုက္ေသာအခ်က္လည္း ရွိလိမ့္မည္။ အခ်ိန္အတန္ၾကာ ကပင္ မခံမရပ္ႏိုင္၊ မေက်လည္ေသာကိစၥမ်ားလည္းရွိမည္ဟု ထင္ပါတယ္။ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းျပႆနာကေတာ့ အျခားအေၾကာင္းမဟုတ္ေပ။ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕အသစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္းပင္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမည့္အဖြဲ႕ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းကို တာ၀န္ေပးမည္ဆိုေသာသတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ အခ်ိဳ႕ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ပညာရွင္မ်ားပါ၀င္မည္ဟု ၾကားသိ ရပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သီဟသူရဘြဲ႕ရရွိေသာ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးအား အဖြဲ႕တြင္ ထည့္သြင္းေရြးခ်ယ္ျခင္းမရွိပါ။ တာ၀န္မေပးပါ။

ဤေရြးခ်ယ္မႈသည္ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးႏႈတ္ထြက္ရန္ ေစ့ေဆာ္တိုက္တြန္းလိုက္ေသာအခ်က္ျဖစ္ေန မလားလို႔ေတာင္ သံသယျဖစ္ေနမိပါတယ္။ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းသည္ ဒုတိယသမၼတျဖစ္သည္။ ရွမ္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ စစ္ေရးစစ္ရာအေတြ႕အႀကံဳမရွိ၊ နယ္ေျမတိုင္းလည္းကၽြမ္းက်င္သူမဟုတ္၊ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးႏွင့္လည္း ထိေတြ႕ဖူးျခင္းမရွိ။ ကိုယ္တိုင္အေတြ႕အႀကံဳမရွိ၊ ၾကားဖူး နား၀သာရွိေကာင္းရွိမည္။ ေရွ႕ေၾကာင္း ေနာက္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးကၽြမ္းက်င္မႈလည္း အားနည္းေသးသည္ျဖစ္၍ ဒုတိယသမၼတ (၁)ကို တာ၀န္ေပးေရြးခ်ယ္ရန္ မသင့္ေတာ္ဘူးလားလို႔ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာပါတယ္။ ဒုတိယ သမၼတ (၁)နဲ႔ (၂)သည္ ဤကိစၥအေပၚမွာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ သင့္ေတာ္မႈ မ်ားစြာကြာျခား ပါလ်က္ တာ၀န္ေပးသင့္သူကို မေပးဘဲ၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာအစီအစဥ္သည္ ျပႆနာဖန္တီးရာမေရာက္ေပဘူးလား။ ဤအစီအစဥ္သည္ သမၼတ၏ကိုယ္ပိုင္အယူအဆပဲလား။
၀ိုင္း၀န္းေစ့ေဆာ္တိုက္တြန္းမႈေၾကာင့္ပဲလား။
ကာလအတန္ၾကာကမေက်လည္မႈမ်ားလား။
ရွစ္လံုးလို႔နာမည္ႀကီးခဲ့ေသာ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးအား နယက အစိုးရလက္ထက္ အတြင္းေရးမွဴးဘ၀ကတည္းက လုပ္ကိုင္ခြင့္အမ်ားဆံုးရရွိထားေသာ လူပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကိုလည္းပဲ အေတာ္တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ျဖင့္ အမုန္းခံ၍ စီမံဆက္ဆံခဲ့သူအျဖစ္လည္း နာမည္ ႀကီးခဲ့သည္။ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း အဆင္မေျပမႈအလြန္မ်ားခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕၀န္ႀကီးမ်ားဆိုလွ်င္ ျဖစ္ေလရာဘ၀ သူ(ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး)နဲ႔ မေတြ႕ရပါေစနဲ႔၊ မႀကံဳရပါေစနဲ႔၊ သူရွိတဲ့ေနရာလည္းမေရာက္ရပါေစနဲ႔၊ ကိုယ္ရွိတဲ့ ေနရာလည္းပဲ သူမေရာက္လာပါေစနဲ႔လို႔ ဆုေတာင္းဆႏၵျပဳခဲ့၀န္ႀကီးမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ ထို၀န္ႀကီးမ်ား ထဲတြင္ -
(၁) ဦးေအာင္မင္း (ယခု မီးရထား၀န္ႀကီး)
(၂) ဦးစိုးသိန္း (ယခု စက္မႈ၀န္ႀကီး)
(၃) ဦးေဇာ္မင္း (လွ်ပ္စစ္ ၁ ၀န္ႀကီး)
(၄) ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ (ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး) တို႔သည္
အခံစားရဆံုးျဖစ္ၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ဆုေတာင္းသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရဖြဲ႕စည္းၿပီးသည့္အခါ ပြင့္လင္းလာမႈ၊ အရွိန္အ၀ါနည္းလာမႈေၾကာင့္ ဆက္လက္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရၾကေသာ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ရွစ္လံုးေခၚ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးကို မေထမဲ့ျမင္ျပဳလာၾကသည္။ ယခင္က မလုပ္ရဲခဲ့ဖူးေသာ မေလးမစာလုပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ အာခံလာၾကသည္။ ရွစ္လံုးေျပာသမွ် အမိန္႔ကို မတရား၊ မမွန္ကန္ဟုယူဆလာၾကသည္။ ရွစ္လံုးအမိန္႔သာနာခံရရင္၊ ရွစ္လံုးနဲ႔သာ အလုပ္လုပ္ေနရ မယ္ဆိုရင္ ဆက္မလုပ္ေတာ့ဘဲ ၀န္ႀကီးတာ၀န္မွအၿငိမ္းစားယူမည္၊ ထြက္စာအဆင္သင့္ေရးထားသည္၊ အိတ္ကပ္ထဲမွာထြက္စာပါသည္ဟု သမၼတကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ခၽြဲျပသည္၊ ႏြဲ႕ျပသည္၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျပသည္၊ ႀကိမ္ဖန္ မ်ားလာေတာ့ သမၼတက သနားလာသည္။ လက္ခံယံုၾကည္လာသည္။ သူ႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ရေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္လာၿပီဟုသတ္မွတ္လာသည္။ အားကိုးလာသည္။ ဤတြင္ ထို၀န္ႀကီးမ်ား၏အကြက္ထဲကို သမၼတက်င္လည္ ရေတာ့သည္။ ထို၀န္ႀကီးမ်ားသည္ သမၼတကို ေျပာခ်င္သလိုေျပာလို႔ရေနၿပီး ပိုင္ႏိုင္လာသျဖင့္ ဒုတိယသမၼတကို လံုး၀အေရးစိုက္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။
စက္တင္ဘာမတိုင္မီက ဒုတိယသမၼတ ရွစ္လံုးရဲ႕စက္ကြင္းကလြတ္ကင္းေအာင္ ႐ံုးထြက္လာခဲ့ ၾကသည္။ စက္တင္ဘာေနာက္ပိုင္းမွာ သမၼတ၏အရိပ္အာ၀ါသေအာက္မွာ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ခိုလႈံႏိုင္ ခဲ့ၾကသည္မွစ၍ ဒုတိယသမၼတ၏လမ္းၫႊန္ခ်က္၊ တာ၀န္ေပးခ်က္တို႔ကို ေဘးဖယ္ထားလိုက္ၾကသည္။ အေလး ဂ႐ုမျပဳေတာ့ေခ်။ အထူးသျဖင့္ ၀န္ႀကီး ေအာင္မင္းနဲ႔ စိုးသိန္းတို႔သည္ ဒုတိယသမၼတကို လံုး၀ဂ႐ုမစိုက္၊ ရွိေလသည္ေတာင္ မထင္ေတာ့ေပ။ အရာရာမွာ ရွစ္လံုး ဒုတိယသမၼတကို ေဘးဖယ္ထားေရး၊ အေရးမပါေရး၊ တာ၀န္မေပးေရးကိုသာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေတာ့သည္။ သမၼတသည္လည္းပဲ ႐ိုးသားသည္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ၎တို႔ (၂)ဦး၏ အစီအမံ အတိုင္း မလြဲမေသြလိုက္ခဲ့ရေပေတာ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားစြာတို႔သည္ ၂၀၁၁ တစ္ခုလံုးမွာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေပၚေပါက္ခဲ့၍ သံမဏိကဲ့သို႔ နာမည္ႀကီးခဲ့ေသာ ရွစ္လံုးသည္လည္း အရည္ဘ၀ ကူးေျပာင္း ရေတာ့သည္။

ဤအၾကမ္းဖ်ဥ္းအေျခအေနကိုၾကည့္ရင္ကိုပဲ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းမွာ မညီၫြတ္မႈေတြရွိေနသည္။ ဂိုဏ္း ဂဏေတြကဲြေနသည္။ မီဒီယာအမ်ိဳးမ်ိဳးကလည္း သတင္းေတြေရး၊ ေ၀ဖန္သံေတြထြက္ေပၚလာခဲ့သည္မွာ အခု ဒုတိယသမၼတ(၁) ႏႈတ္ထြက္စာတင္သည့္အေျခအေနက အေျဖေပးလိုက္ပါၿပီ။

No comments: