Pages

 

Thursday, September 23, 2010

၂၀၀၇စက္တင္ဘာ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးၾကီး သံုးႏွစ္ျပည္႔

0 comments


သမိုင္းဝင္ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးၾကီး
အရွင္ေနမိႏၵ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာလ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးၾကီးအတြင္း ဆူးေလရင္ျပင္ လူႏွစ္သိန္းေက်ာ္ရဲ႕ ေရွ႕ေမွာက္မွာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ သံဃာကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ
ေရွ႕တန္းက ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ဦးေနမိႏၵ၊ ဦးထာဝရႏွင့္ ေရႊဝါေရာင္ ဆရာေတာ္မ်ား
ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးအတြင္းက လက္တြဲ မျဖဳတ္စာတမ္း ရပ္တည္ခဲ့ၾကတဲ့ အရွင္ေနမိႏၵ၊ ဦးေဃာသိတ၊ ဦးထာဝရ

မုိးဖြဲေလးေတြစဲေနတဲ႔ ရာသီဥတုေအာက္မွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရိွ ဘုန္းၾကီး ရဟန္းသံဃာေတြရဲ႕ မ်က္နွာေတြမွာ မုိးစက္ေလးေတြနဲ႔ အတူ ၀မ္းနည္းမွဳ ပူေဆြးမွဳေၾကကြဲမွဳနဲ႔ ျပည္႔နွက္ေနတဲ႔ လတစ္လ အဲဒိလကေတာ႔ စက္တင္ဘာလ ျဖစ္ပါတယ္။ အျပစ္မဲ႔တဲ႔ ျပည္သူေတြကိုခ်စ္တဲ့ ျပည္သူက ေလးစား တန္ဘုိးထားတဲ႔ ကိုထင္ေက်ာ္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ တို႔ကို ဖမ္းဆီးသြားလို႔ ျပည္သူေတြႏွင္႔ တကြဘုန္းၾကီး ရဟန္းသံဃာေတြရဲ႕ ရင္ထဲမယ္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ႔ အစုိင္အခဲေတြမွ မေျပေပ်ာက္ေသးဘူး ျမန္မာနိုင္ငံရိွ ဘုန္းၾကီးရဟန္းသံဃာေတြႏွင္႔ တကြ ျပည္သူေတြရဲ႕ ရင္ကို မုိးၾကိဳးထက္ ျပင္းထန္တဲ့ ရုိက္ခတ္မွဳၾကီးက ျပည္သူေတြႏွင္႔ တကြ ဘုန္းၾကီး ရဟန္းသံဃာေတြ ျမိဳသိပ္ထားသမ်ွ ပြင္႔ထြက္လာေအာင္ ျပင္းထန္အားၾကီးပါတယ္။
ပခုကၠဴျမိဳ႕ေပၚမယ္ စက္တင္ဘာငါးရက္ေန႔က အာဏာရူးလူသတ္ေကာင္ ေတြရဲ႕ လက္ကိုင္ဒုတ္ၾကံ႔ဖြံ႔ေတြႏွင္႔ အာဏာရူးစစ္မိစၦာေတြက လူမဆန္စြာ ကမၻာ႔အေကာင္းဆုးံ ဘာသာတရားရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ျမန္မာနိုင္ငံသူ နုိင္ငံသား အားလုးံနီးပါးေလာက္ရဲ႕ ေလးစားတန္ဘုိးထား ကိုးကြယ္တဲ့ ေထရ၀ါဒ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ရက္ရက္စက္စက္ လူမဆန္စြာ သတ္ျဖတ္ ရုိက္နွက္ ဖမ္းဆီးမွဳ ကမၻာမွာ ေမာ္ကြန္း တင္ေလာက္ေအာင္ ရက္စက္ျပတဲ့ အာဏာရူးတစ္သိုက္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ဟာ ဦးဇင္းတို႔ ျမန္မာနိုင္ငံလုးံရိွ ဘုန္းၾကီး ရဟန္းသံဃာေတြရဲ႕ ရင္ကို ပူေလာင္သြားေစပါတယ္။

စက္တင္ဘာငါးရက္ေန႔ကေန စတင္ျပီးေတာ႔ ကုန္းေစ်းႏွဳးံ ျမင္႔မားမွဳေၾကာင္႔ ဦးဇင္းတုိ႔ရဲ႕ ဆြမ္းဒကာဆြမ္းအမ သာသနာ႔ဒါယကာ သာသနာ႔ဒါယိကာ ေတြရဲ႕ စိတ္ဆင္းရဲမွဳ ကိုယ္ဆင္းရဲမွဳ အျပစ္မဲ႔တဲ႔ ျပည္သူေတြကိုခ်စ္တဲ႔ ျပည္သူေတြက ေလးစားတန္းဘုိးထားတဲ႔ မိမိတို႔ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အဖမ္းခံရတဲ့ နုိင္ငံေရးသမားမ်ားအား မတရား နွိပ္စက္ဖမ္းဆီမွဳ မတရားသျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသူနုိင္ငံသား တုိင္းရင္းသူ တိုင္းရင္းသားမ်ားဟာ နွိိပ္စက္ညွင္းပန္းမွဳ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵ ျပည္သူေတြရဲ႕ လြတ္လပ္မွဳ ျပည္သူေတြရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ တိုင္းျပည္ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ျပည္သူ႔အာဏာ ရရိွဘို႔အတြက္ ဦးဇင္းအပါအဝင္ ျမန္မာနုိင္ငံလုးံရိွ ရဟန္းသံဃာေတြဟာ စတင္ျပီးေတာ႔ အစည္းအေ၀းထုိင္ျခင္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ေဆာင္ရမဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြ တစ္ဦးနွင္႔တစ္ဦး ညီညီညႊတ္ညႊတ္နဲ႔ စက္တင္ဘာ ေျခာက္ရက္ေန႔ ကေနစတင္ျပီးေတာ႔ ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ဥ္းက်ေနတဲ႔ နုိင္ငံေရးသမားေတြ အတြက္ အမွန္တရားအတြက္ စာတင္ျပီးေတာ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုမွဳၾကီးကို စည္းအေ၀းတုိင္ပင္ကာ ညိွနွိဳင္းခဲ႔ၾကပါတယ္။
ဒီလိုနဲ႔ စက္တင္ဘာဆယ္႔သုံး ဆယ္႔ေလး ဆယ္႔ငါးကေန စတင္ျပီးေတာ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေမတၱာပို႔ ဆုေတာင္းလမ္းေလ်ွာက္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲၾကီးကို စတင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ ၾကပါတယ္။ အဲဒိလုိဆင္ႏြဲခဲ႔တဲ႔ ေနရာမွာလည္း ဦးဇင္းတုိ႔အားလုးံဟာ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ျမင္႔ျမတ္မွန္ကန္တဲ႔ နည္းလမ္းကို က်င္႔သုးံျပီးေတာ႔ ဆင္ႏြဲခဲ႔ၾကတာပါ ။ အာဏာလိုခ်င္လို႔ ေနရာလိုခ်င္လို႔ တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခ်င္လို႔ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကို အားလုးံ ယုံေစခ်င္ပါတယ္။ အဲဒိလိုလမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္ၾကတဲ႔ ေနရာမယ္လည္း အၾကမ္းမဖက္တဲ႔ ေထရ၀ါဒဗုဒၶ ဘာသာရဲ ႔စစ္မွန္ မွန္ကန္တဲ႔လမ္းစဥ္ကို တစ္ေသြမတိမ္း ဦးဇင္းတို႔အားလုံး က်င္႔သုးံခဲ႔တာပါ။ စည္းကမး္ေတြခ်မွတ္ ထားတဲ႔ေနရာမယ္လည္း အံ႔ဖြယ္ပါ ခုိက္ရန္ေဒါသမျဖစ္ရ။ ကိုယ္႔ကိုသူတပါးက ရုိက္နွက္လာရင္လည္း ေမတၱာစိတ္နဲ႔ဘဲ သည္းခံ ခြင္႔လြတ္ရမယ္ ဒုတ္ဓားလက္နက္ မကိုင္ေဆာင္ရ၊ တကယ္လုိ႔ ဒုတ္ဓားလက္နက္ ကိုင္ေဆာင္တာ ေတြ႔ခဲ႔ရင္လည္း ဦးဇင္းတုိ႔ရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပပြဲရဲ႕ စည္း၀ုိင္းအျပင္ကို ထြက္ေပးရမယ္။ ခုိက္ရန္ေဒါသ ျဖစ္ရင္လည္း ထုိ႔ထက္ကို ေ၀းတဲ႔ေနရာကို ထြက္သြားေပးရမယ္လို႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ အမ်ားၾကီး ခ်မွတ္ထားတာပါ။
၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးၾကီးအတြင္း သံဃာေတာ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးမိတ္ေဆြမ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား ေရွ႕ေမွာက္ မွအစည္းအေဝးတစ္ခု ( ေၾကးသြန္းဘုရားၾကီးအတြင္း အရွင္ထာဝရ၊ အရွင္ေနမိႏၵ)

ဦးဇင္းတု႔ိ ယေန႔လုပ္တဲ႔အလုပ္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ နအဖ သိေအာင္လုပ္တာ တနည္း တစ္ကမၻာလုးံသိေအာင ္လုပ္တာပါလို႔ အားလုးံေသာ ဘုန္းၾကီးသံဃာေတြရဲ႕ ဆႏၵသေဘာနဲ႔ ျပည္သူလူထုကိုေကာ နအဖ စစ္မိစၦာေတြေကာ ေၾကြးေၾကာ္ျပီးေတာ႔ ခ်ိီတက္ လမ္းေလ်ွာက္ခဲ႔ၾကတာပါ။ တကယ္လို႔မိမိတုိ႔ပါ ဦးဇင္းတို႔ရဲ႕ လမ္းစဥ္ကို သေဘာၾကတယ္ နွစ္သက္တယ္ဆုိရင္ အားလုးံလူသူ မေရြးပူေပါင္းလို႔ရပါတယ္ အားလုးံအားလုးံကို ဖိတ္မာန္ျပီးေတာ့ စက္တင္ဘာျငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ီတက္ လမ္းေလွ်ာက္ပဲြၾကီးကို လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၾကတာပါ ဒီျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပၾကီးမွာလည္း ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကိုလည္း ဦးဇင္းတုိ႔အားလုးံ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျပီးေတာ႔ အားလုးံဆႏၵသေဘာတူခ်က္အရ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါတယ္ အဲဒိလိုေတာင္းဆုိခ်က္ ထုတ္တဲ႔ေနရာမယ္လည္း မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အတင္းအဓမၼ တုိက္တြန္းမွဳ ေစခုိင္းမွဳမွ မပါခဲ႔ပါဘူး အားလုးံျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းရိွ ဘုန္းၾကီးရဟန္းသံဃာေတြရဲ႕ ဆႏၵေတြခံယူျပီးေတာ႔ အားလုးံရဲ႕ သေဘာတူခ်က္အရ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ၾကတာပါ အားလုးံသေဘာတူစြာ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ၾကတဲ႔ ေတာင္းဆုိခ်က္ ေလးရပ္ရိွခဲ႔ပါတယ္။ အဲ့ဒီေလးခ်က္ကေတာ႔

၁ = နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ျပန္လည္လြႊတ္ေပးေရး

၂ =ကုန္ေစ်းနွဳးံက်ဆင္းေရး

၃ = အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင္႔ျမတ္ေရး

၄ =ျပည္သူ႔ဆႏၵ ျပည္သူ႔အာဏာရရိွေရး။

ဆုိျပီးေတာ႔ အားလုးံေသာ ဘုန္းၾကီးရဟန္းသံဃာေတြရဲ႔ ဆႏၵသေဘာတူညီခ်က္နဲ႔အတူေတာင္းဆုိခဲ႔ၾကတာပါ အဓိက ဦးတည္ထားတာကေတာ႔ အားလုးံရဟန္းသံဃာေတြ ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင္႔ ေမတၱာသုတ္ လမ္းေလွ်ာက ္ခ်ီတက္ျပီးေတာ့ ဒီအခ်က္ေလးခ်က္ကို ေတာင္းဆုိရမယ္ ခုိက္ရန္ေဒါသ ျဖစ္ျပီးေတာ႔ ေဒါသျဖစ္ျပီးေတာ႔ မေတာင္းဆုိရ အားလုးံကို ေမတၱာစိတ္နဲ႔ ေမတၱာပို႔ျပီးေတာ႔ ေတာင္းဆုိၾကရမယ္လို႔ အားလုးံေသာ ရဟန္းသံဃာေတြ သေဘာတူစြာ ေတာင္းဆုိခဲ႔ၾကတာပါ။ ဒီလိုေတာင္းဆိုတဲ႔ေနရာ မည္လည္း ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ မဟုတ္ပါဘူး အနစ္နာခံရမယ္ေ ပးဆပ္ရမယ္ ၀တၳဳေငြေၾကးကို လိုခ်င္မွဳ အလွဴခံျခင္းမ်ားကိုလည္း လုးံ၀ေရွာင္က်ဥ္ရမယ္ အားလုးံရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ နဲ႔ဦဇင္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၾကတာပါလို႔ ဦးဇင္းေျပာၾကားလိုပါတယ္ မယုံစရာလည္းဘာမွမရိွပါဘူး အားလုးံသမိုင္းေတြ အတိတ္ေတြ ရုပ္ပုံေတြကိုလည္း ျပန္လည္း လိုက္ရွာျပီးေတာ႔ ၾကည္႔လို႔ရပါတယ္ ဒီလိုေတာင္းဆုိခ်င္ဟာ ေတာင္းဆိုတာဟာ ေတာင္းဆုိတဲ႔ေနရာမွာေကာ နအဖ စစ္အစိုးရအတြက္ ဘာမ်ားထိခုိက္စရာရိွလည္းဗ်ာ ဦးဇင္းတုိ႔အားလုးံဟာ ေမတၱာပုိ႔တဲ႔ ေနရာမယ္လည္း လူသူေလးပါး ခြဲျခားထားတာမရိွဘူး။ အားလုးံ အားလုးံကို တေျပးတစ္ညီတည္း ေမတၱာပို႔ခဲ႔ၾကတာပါ။ ဒီလိုိျငိမ္းခ်မ္းစြာ ျဖစ္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၾကတာကို မွ အျပစ္လို႔ျမင္ျပီးေတာ႔ ဦးဇင္းတုိ႔အားလုးံကို ရုိက္နွက္ဖမ္းဆီး ေသနတ္နဲ႔ ျပစ္သတ္တာဟာ မတရား ရာၾကပါလြန္ပါတယ္။ ျပီးေတာ႔ မိမိတို႔ကိုးကြယ္တဲ႔ ေထရ၀ဒ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္က အၾကမ္းမဖက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေလွ်ာက္ ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ႔သတဲ႔ပြဲ ခ်မွတ္ထားတဲ႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြက ခုိက္ရန္ေဒါသမျဖစ္ရ ဒုတ္ဓားလက္နက္မကုိင္ေဆာင္ရ သူတပါးက မိမိတုိ႔အေပၚ ေဒါသနဲ႔ လာေရာက္ ္တုိက္ခုိက္ခဲ႔ရင္လည္း ကိုယ္ကေမတၱာနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းစြာသည္းခံရမည္။

ကဲဘယ္ေလာက္ ေကာင္းလိုက္တဲ ႔စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းလည္း ဒါကိုမွအျပစ္ျမင္ အျပစ္လို႔ယူဆျပီးေတာ႔ ရုိက္နွက္ဖမ္းဆီခ်ဳပ္ေနွာင္ ေသနတ္နဲ႔ ျပစ္သတ္တာဟာ လူမွဟုတ္ၾကေသးရဲ႔လား အားလုးံအသိပါ ဦးဇင္းတုိ႔ ဆူးေလးဘုရား အနီးမွာဆုိဒုတ္နဲ႔ ရုိက္ဖမ္းဆီးတာတင္ မကေသးဘူးေခ် ေထာက္နဲ႔ပါ ဦးဇင္းတို႔ရဲ႔ေခါင္းေတြကို တက္နင္းေသးတာ ေျခေထာက္နဲ႔ကန္ဒုတ္နဲ႔ ရုိက္ရုးံတင္ မဟုတ္ေသးဘူး။ စက္တင္ဘာနွစ္ဆယ္႔ခုနွစ္ရက္ေန႔ည ဘုန္းၾကီးရဟန္းသံဃာေတြ သီတင္းသုးံ ေနထုိင္တဲ႔ ေက်ာင္းေတြက ိုေသနတ္နဲ႔ပစ္ ျပည္သူေတြ လွဴဒါန္းထားတဲ႔ သာသနာပိုင္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြကို ဖ်က္ဆီး ဘုန္းၾကီး ရဟန္းသံဃာေတြကို ဖမ္းဆီးျပီးေတာ႔ ေျပာသြားတဲ႔စကားက မင္းတို႔ကတုးံေတြ ကိုယ္႔အလုပ္ကိုယ္ မလုပ္ဘူး။
ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ သံဃာထုေရွ႕မွ အရွင္ေနမိႏၵ၊ ဦးထာဝရ
ကိုယ္႔ထမင္း ကိုယ္မစားဘူး ဘာလို႔၀င္ရွဳပ္တာလဲတဲ႔ ေျပာရက္လိုက္တာဗ်ာ... ျပည္သူေတြအေရးဟာ ဦးဇင္းတုိ႔အေရးမဟုတ္ဘူးလား ဦးဇင္းတုိ႔ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ႕ ထြတ္အထိပ္ပန္ဆင္ရာ ဦးထိပ္ထားရာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ပြင္႔ထြန္းေတာ္မူလာတာ ေလာကမွာရိွေနတဲ႔ ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါေတြ အားလုးံ အက်ိဳးစီးပြားလို႔ုငွာ ခ်မ္းသာခ်င္း အလို႔ငွာ ပြင္႔ထြန္းေတာ္မူလာတာ မဟုတ္ဘူးလားဗ်ာ ဘာသာေရးကို နားမလည္လို႔လား ဘာသာေရးကိုမသိလုိ႔လား ေထရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာေတြမဟုတ္လုိ႔လား ဒီလိုစကားမ်ိဳးေျပာတာ ဦးဇင္းတုိ႔ကလည္း ဗုဒၶသားေတြေလ ဗုဒၶသားေတြပိီပီ ဗုဒၶလမ္းစဥ္ေတြကို မက်င္႔သုးံသင္႔ဘူးလား.. မိမိတို႔ရဲ႔ ဒကာဒကာမေတြ ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါ ရဲ႔အက်ိိဳးစီးပြားလို႔ငွာ ဒုကၡေပါင္းစုံနဲ႔ ၾကဳံေတြ႔ေနရတဲ႔ ဒကာဒကာမေတြ မကယ္တင္ ရေတာ႔ဘူးလား...။ အမွန္တရားဆုိတဲ႔ လမ္းစဥ္ကို မေလွ်ာက္ လွမ္းရေတာ႔ဘူးလား ျမင္႔ျမတ္တဲ႔ လမ္းစဥ္ေတြကို မက်င္႔သုးံရေတာ႔ဘူးလားဗ်ာ ဘာလဲ စစ္မိစၦာတစုက လူသတ္ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေနွာင္တာကုိ ကုသုိလ္လို႔ ယူဆျပီးေတာ႔ ဦးဇင္းတုိ႔ကို ေကာင္းတဲ႔ လမ္းစဥ္ျမင္႔ျမတ္တဲ႔ လမ္းစဥ္ကို မေလ်ွာက္လွမ္းရဘူးလို႔ ေျပာတာလား ေအးေပါ႔ေလး ဦးဇင္းတုိ႔ဆရာ ဘုန္းၾကီးေျပာသလို မင္းတုိ႔က လူေတြမွတ္လို႔ ေမတၱာသြားပုိ႔ေနတာလားတဲ႔ အဲဒါလူမဟုတ္ဘူးတဲ႔ လူ႔ငႏြားေတြတဲ႔ မွတ္ထားဘယ္ေတာ႔မွ ေမတၱာနဲ႔မတန္ဘူးကြတဲ႔ ဟုတ္ပါတယ္ စစ္မိစၦာ လူ႔ငႏြားေတြဟာ ဦးဇင္း ေကာက္ခ်က္ခ်လိုက္ပါျပီး ဘယ္ေတာ႔မွ ေမတၱာနဲ႔ပါဘူး မိစၦာေကာင္ေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ဟာ ကမၻာကေကာတုိ႔ ျပည္သူေတြေကာ အားလုးံအသိပါ တန္လား မတန္ဘူးလားဆုိတာ အဲဒိေတာ႔ေရွ႔ဆက္ျပီးေတာ႔ ဦးဇင္းမိစၦာ ေကာင္းေတြရဲ႔ မေကာင္းေၾကာင္းကို ေျပာျပစရာ မလိုေလာက္ေတာ႔ပါဘူး။ တို႔ျပည္သူေတြ စစ္မိစၦာေတြရဲ႔လက္ေအာက္မွလြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ ေထာင္တြင္း အမွန္တရားအတြက္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ဦးဇင္းတုိ႔ ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္အေပါင္းတုိ႔ လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ ဦးဇင္းတုိ႔ရဲ႔ဒကာာဒကာမေတြလြတ္ေျမာက္ဖုိ႔

ဖိနွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွဳေတြေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ရန္အတြက္ အားလုးံညီညြတ္ဖုိ႔လိုပါျပီး ညီညြတ္ဖို႔အခ်ိန္တန္ပါျပီး တိုက္ပြဲ၀င္ဘုိ႔ အခ်ိန္ပါျပီး.. အေျပာေတြနဲ႔အခ်ိန္ မကုန္သင္႔ပါဘူး အားလုးံညီညြတ္မွ ေအာင္ပြဲရမွာ ဦးဇင္းတုိ႔ ဗုဒ္ဓျမတ္စြာဘုရားလည္း ညီညြတ္ဖုိ႔ကိုဘဲအထူးေရွ႔ရွဳ႔ျပီးေတာ႔ေဟာၾကားခဲ႔တာပါ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အျပစ္ေျပာေနရမဲ႔ အခ်ိန္အခါလည္း မဟုတ္ပါေတာ႔ပါဘူး ဦးဇင္းတုိ႔အားလုးံ လြတ္လပ္စြာ ပ်ံသန္းနုိင္ဘို႔ရန္အတြက္ ေထာင္တြင္း အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ မိမိတုိ႔ရဲ႔ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္ေတြရဲ႔ မ်က္ႏွာေတြကို ေထာက္ထားျပီးေတာ႔ ညီညီညြတ္ညြတ္ ဟန္ခ်က္ညီညီနဲ႔ ယေန႔ ငါတုိ႔အားလုးံဟာ ျပည္သူကို တကယ္ခ်စ္တယ္..။ ျပည္သူကို တန္ဘုိးထားတယ္.. ျပည္သူကိုေလးစားတယ္ဆုိရင္ေေအာင္ပဲြရဘို႔အတြက္ ေရွ႔ကုိခ်ိီတက္ျပီးေတာ႔ တုိက္ပဲြေတြ ဆင္ႏြဲၾကစုိ႔...

၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာေတာ္မ်ားနွင္႔ တကြ ေခတ္အဆက္ဆက္ အမွန္တရားအတြက္ ေထာင္တြင္း အက်ဥ္းၾကခံေနရေသာ ဘုန္းၾကီးသံဃာ ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ား အားလုးံ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ…………

စက္တင္ဘာေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္ေဆာင္ ျမန္မာနုိင္ငံလုးံဆုိင္ရာ သံဃာ႔ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔

ျပန္ၾကားေရးဆရာေတာ္ ဦးေနမိႏၵ

စက္တင္ဘာသုးံနွစ္ျပည္႔ အမွတ္တရ
၂၀၀၇ခုႏွစ္ ကမၻာေက်ာ္ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးၾကီး ႏွစ္ပတ္လည္ (၃)ႏွစ္ျပည္႔ေျမာက္ ပါေတာ့မယ္။ ၂၀၀၇သံဃာေတာ္မ်ားရဲ႕ ေသြးေခၽြးေတြနဲ႔ ရင္းျပီး အႏွစ္နာခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာကိုေတာ့ အားလံုးသိျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ယခုထက္ထိလည္း ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ တစ္ပါးျဖစ္တဲ့ ဦးဂမၻီရအပါအဝင္။ သံဃာ၊ သီလရွင္ အပါး ၂၅၀ေက်ာ္ဟာ နအဖ အက်ဥ္းစခန္းအသီးသီးမွာ မတရား အက်ဥ္းက်ခံေနရပါတယ္။ လက္မရံြ႕ စစ္အာဏာရွင္ရဲ႕ သံဃာေတာ္ေတြအေပၚမွာ အျငိဳးအေတး ထားမႈကေတာ့ ယေန႔ထက္တိုင္ပါပဲ။

ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္း မဲေဆာက္ျမိဳ႕မွ ဆရာေတာ္ ဦးဣသရိယ၊ ဆရာေတာ္ဦးေသာပါက တို႔ရဲ႕ မိတ္ေဆြေကာင္း စာၾကည္႔တိုက္ကို အလည္အပတ္ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေနထိုင္မယ့္ အခန္းကိုေရာက္ရွိစဥ္မွာ ေဘးမွာ ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြနဲ႔ ႏႈတ္ဆက္လာတဲ့ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးျမင္ဖူးေနတ့ဲ မ်က္ႏွာပိုင္ရွင္ သံဃာေတာ္ တစ္ပါးနဲ႔ ေတြ႕ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ စကားဆက္မိေတာ့မွ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေပၚေတြမွာ ျမင္ေတြ႕ေနရတဲ့ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ကမၻာေက်ာ္ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးၾကီးရဲ႕ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ တစ္ပါးျဖစ္တဲ့ အရွင္ေနမိႏၵမွန္း သိခဲ့ရပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက ဆရာေတာ္ဟာ အစာအိမ္ေရာဂါေၾကာင့္ ခြဲစိတ္ကုသထားျပီး ေဆးရုံက ဆင္းလာခါစ ျဖစ္ပါတယ္...။
ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးၾကီးရဲ႕ ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္တစ္ပါးကို လူမသိသူမသိ ဒီလို အခန္းထဲမွာ ေတြ႔ခြင့္ရမယ္လို႔ မေမွ်ာ္လင့္ခဲပါဘူး။ အရွင္ေနမိႏၵဟာ ခြဲစိတ္ျပီးစ ေဝဒနာ ခံစားေနရေပမယ့္လည္း တိုင္းေရး ျပည္ေရးကို တက္တက္ၾကြၾကြ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားလာပါတယ္။ ဒီလုိေဝဒနာခံစား ခြဲစိတ္ကုသ ထားရေပမယ့္လည္း ဆရာေတာ္ရဲ႕ အနားမွာ ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ရွိစဥ္မွာ အခန္းေဖာ္မ်ားမွ လြဲျပီး မည္သူမွ ၾကည္႔ရႈအားေပးမယ့္သူ မေတြ႕ခဲ့ရပါဘူး။ တိုင္းျပည္ေကာင္းစားေရးအတြက္ ဆရာေတာ္ဟာ မိမိအသက္ကိုပင္ ပဓာန မထားမွန္း စကားေျပာရင္း သိခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ယခုထက္ထိလည္း နယ္စပ္မွာ မိမိတတ္ႏိုင္သေလာက္ အကိ်ဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးၾကီး အတြင္းမွာ တတ္ၾကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွား အမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္ေတြဟာ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ေရာက္ရွိေနပါတယ္။ ဘာသာစကား အခက္အခဲ၊ ေနထိုင္မႈ အခက္အခဲေတြ ၾကားထဲမွာ သံဃာေတာ္ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ သာမာန္လူေတြလို စီးပြားဥစၥာ ရွာေဖြျခင္းငွာ မစြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ပါဘူး..။

မည္သုို႔ပင္ ျဖစ္ေစ အာဏာရွင္ကို ေမတၱာနဲ႔ တြန္းလွန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးၾကီး အတြင္းက ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကိုေတာ့ ေမ့မထားသင့္ပါဘူး...။ ယခုဆိုရင္ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးၾကီး (၃)ႏွစ္ျပည္႔ေျမာက္ ခဲ့ပါျပီ.. ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ေတြ ေက်ာင္းသား ျပည္သူေတြရဲ႕ အနစ္နာခံ အသက္အေသခံ အဖမ္းအဆီးခံ ေသြးေခၽြးေတြနဲ႔ ေပးဆပ္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ေရႊဝါေတာ္လွန္ေရးၾကီးနဲ႔ အာဏာရွင္ လက္ပါးေစေတြ လက္ခ်က္နဲ႔ က်ဆံုးခဲ့ရတဲ့ သံဃာ့အာဇာနည္၊ ေက်ာင္းသား ျပည္သူ အာဇာနည္မ်ားအား ေလးစားဦးညြတ္လွ်က္ (၃)ႏွစ္ေျမာက္ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးၾကီးအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္လိုက္ရပါတယ္။

No comments: