Pages

 

Tuesday, June 26, 2012

ႏိုဘယ္လ္ဆုအတြက္ သံတမန္ခရီး

0 comments

သတင္းေထာက္ ေက်ာ္၀င္း

          ဦးစိုးသိန္း စက္မႈ၀န္ႀကီး၏ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံခရီးစဥ္သည္ ေကာင္းက်ိဳးေပးမလား၊ ဆိုးက်ိဳးေပးမလား၊ သမၼတႏွင့္ ဦးေအာင္မင္း၊ ဦးစိုးသိန္းတို႔အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးေကာင္းရႏိုင္မည္။ ျမန္မာျပည္သားေတြ အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမရႏိုင္။ ဆိုးက်ိဳးသာရမည္။ ျမန္မာ၀န္ႀကီးႏွစ္ပါး ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္လအတြင္း ႏွစ္ေခါက္သြားသည္။ ျမန္မာျပည္အတြက္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အကူအညီ ရေရးဟု အေၾကာင္းျပလိမ့္မည္။ အမွန္က သမၼတႀကီး ႏိုဘယ္လ္ဆုရေရး သြားေရာက္ႀကိဳးပမ္းျခင္းသာ ျဖစ္ဖို႔မ်ားသည္။ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံထက္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာရွိသည္။ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအကူအညီေပးႏိုင္သည့္ ႏိုငံမ်ားစြာရွိသည္။ ဘာလို႔မသြားသလဲ? စဥ္းစားစရာရွိသည္။

          ေနာ္ေ၀က ႏိုဘယ္လ္ဆုေပးေနေသာႏိုင္ငံမို႔လား။ ႏိုဘယ္ဆုေပးရန္ စာရင္းျပဳစုသူမဟုတ္လား။ မၾကာမီက အထင္ေပၚဆံုး၊ လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့စာရင္းမွာ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕နာမည္ ထည့္သြင္းေၾကညာ ခံထားရၿပီေလ။ ႏိုဘယ္လ္ဆုကိုလွမ္းေမွ်ာ္မွာေပါ႔။ ဦးစိုးသိန္းခရီးစဥ္သည္ ေဒၚစုၾကည္ ေနာ္ေ၀ခရီးစဥ္ႏွင့္ ခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္ေနသည္မွာလည္း တိုက္ဆိုင္ျခင္းေတာ့မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အစီအစဥ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္မွာ ဧကန္ မလြဲပါ။ ေဒၚစုၾကည္၏အားကိုယူမည္၊ ေဒၚစုၾကည္ေထာက္ခံခ်က္လိုမည္။ ဒီလိုစီစဥ္မွ သမၼတႀကီးအတြက္ ႏိုဘယ္လ္ဆုစာရင္း၀င္ျဖစ္မည္။ ဦးစိုးသိန္းကလည္း ေအာင္သြယ္ေကာင္းသည္။ အေနာက္အုပ္စုကလည္း ေပးခ်င္ခ်င္၊ ဒီဖက္ကလည္း ရခ်င္ခ်င္န႔ဲေတာ့ ဟန္ခ်က္ညီေနတာပဲ။

          ဦးစိုးသိန္းတို႔ကလည္း မ်က္ႏွာရလိုသည္ အေနာက္နဲ႔ မရမကဆက္ဆံလိုသည္။ အနည္းဆံုး အဂၤလန္မွာထားေသာ သူ႔သားသမီမ်ားအတြက္ အဆင္ေခ်ာႏိုင္သည္။ သူ႔သားသမီး (၂)ဦးက အဂၤလန္ ႏိုင္ငံသားေတာင္ခံယူထားသည္ဟု သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ဦးစိုးသိန္းက လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားသည္။ ထပ္မံရႏိုင္ ဖြယ္ရာက သူတို႔ပါ အေနာက္အုပ္စုက သူေကာင္းျပဳႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ႏိုဘယ္လ္ဆုေနာက္ဆက္တဲြစာရင္း ၀င္လာႏိုင္သည္။ ဤကဲ့သို႔ပင္ ၎တို႔ႀကိဳးပမ္းေနသည္မွာ အလြန္ရွင္းလွပါသည္။

          ဦးစိုးသိန္းတို႔အုပ္စုသည္ကား အေနာက္အုပ္စု၏အလိုက် ဘာမဆိုလုပ္ေတာ့မည့္ဘ၀ ေရာက္ေန ေပၿပီ။ သူတို႔သည္ ျပန္ႏႈတ္မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ကၽြံေနၿပီ။ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္သူ၊ တတ္ေယာင္ကား တုိ႔၏ ေလာဘဆႏၵကို တားမရေတာ့ပါ။ သူတို႔၀န္းက်င္မွာ ၀ိုင္းရံေနသူမ်ားသည္ သူတို႔အား ေကာင္းေကာင္းႀကိဳးကိုင္ထားႏိုင္ၿပီလို႔ ေျပာရေတာ့မည္။ ဒီေတာ့ ဘာျဖစ္မွာလဲ။ သမၼတႀကီးႏွင့္ အနီးကပ္ ရွိေနသူမ်ားကို အေနာက္အုပ္စုလို႔ေခၚမလား? ၊ စီအိုင္ေအလို႔ေခၚမလား? ၊ ထိုသူတို႔ေတြက လိုသလို အသံုး ျပဳႏိုင္သည္။ ျမန္မာျပည္ဟာ ဒုတိယ ႐ုရွားအင္ပါယာၿပိဳကဲြသလိုျဖစ္မလား? ၊ ၁၉၄၈ ခု လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၆၄ ႏွစ္ၾကာေနာက္ပိုင္းမွာ အေနာက္အုပ္စု၏ သခင္ေပါင္းစံုကၽြန္ျဖစ္မလား? ၊ တိုင္းရင္းသည္းစည္းလံုးမႈ ျပန္ရခါနီးဆဲဆဲမွ တဖန္ အစိတ္စိတ္ၿပိဳကဲြေတာ့မလား? ၊ တိုင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သႈ႔အနာဂတ္ေရးသည္ အလြန္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေတာ့မည္။ အေရွ႕၊ အေနာက္ နယ္ေျမလႊမ္းမိုးႏိုင္ေရးၿပိဳင္ပဲြမွာ ျမန္မာတို႔ေျမစာပင္ျဖစ္ေတာ့ မည့္ကိန္း ဆိုက္ေနသည္။ ေရွးလူႀကီးမ်ားထားခဲ့ေသာ ဒို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးဟာ သမိုင္းမွာက်န္ရစ္ ေနေပေတာ့မည္။

No comments: